Politiet skal styrkes, skritt for skritt!

DEBATT: Innbyggernes sikkerhet er statens viktigste oppgave, og derfor har Høyre i regjering siden dag én vært opptatt av å styrke politi og beredskap. La oss derfor starte med litt harde fakta om hvordan vi ligger an. For selv om det fortsatt gjenstår utfordringer for politiet nasjonalt og lokalt, er det mye som også går rett vei.

Vi har all grunn til å være stolte av Sør-Vest politidistrikt. Nasjonalt har politiets budsjetter økt med 4,5 milliarder kroner siden regjeringen tok over, ifølge brevskriverne.
  • Cille Ihle
    Stavanger Høyre
  • Sissel Knutsen Hegdal
    Gruppeleder, Stavanger Høyre
  • Aleksander Stokkebø
    Stortingsrepresentant (H)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi har all grunn til å være stolte av Sør-Vest politidistrikt. Nasjonalt har politiets budsjetter økt med 4,5 milliarder kroner siden regjeringen tok over. Det har resultert i 2800 nye ansatte, hvorav 1700 er rene politiårsverk. I Sør-Vest har det fra vi overtok kommet til totalt 180 flere stillinger, fordelt på 153 nye politifolk, 9 jurister og 18 sivile.

Gode på telefon

Det er viktig at vi har et politi som er tilgjengelig for innbyggerne. Tillitsundersøkelsen viser at innbyggere i Sør-Vest politidistrikt synes de har et profesjonelt politi, som vanligvis kommer raskt til stedet ved akutt behov for hjelp.  Befolkningens tillit til politiet har dessuten økt sammenliknet med 2018, hvor Sør-Vest er politidistriktet med størst fremgang (8 prosentpoeng). Dessuten blir 98,2 % av anropene i Sør-Vest blir besvart innen 20 sekunder. Det er solid.

Målet for regjeringen er å sikre et tilstedeværende og effektivt politi, som har solide fagmiljøer og er i stand til å møte morgendagens kriminalitetsbilde. Selv om en del gjenstår, har mye blitt bedre. Riksadvokaten har slått fast at det er blitt økt rettssikkerhet ved likere prioritering og bedre kvalitet i etterforskningen. Bevis gjennom avhør, lyd og bilde sikres tidligere, slik at håndteringen blir bedre for vitner og publikum. Tjenestene har blitt likere uavhengig av hvor man bor.

Politiet får mer penger

De senere årene har man utvilsomt, som Politiets Fellesforbund selv har påpekt, fått en bedre arbeidsmetodikk og et mer kunnskapsbasert politi. Det er kjernen i hvorfor politireformen er så viktig.

I motsetning til hva man i blant kan få inntrykk av i media, har også budsjettene blitt styrket år for år, også for Sør-Vest. I 2020 bevilget man nasjonalt, nok en gang, flere hundre millioner kroner ekstra til politifolk, blant annet til nyansettelser og etterforskning. Vi la som tidligere år inn friske penger til bedre utstyr og flere patruljebiler., til tross for motstand fra SV. Politimeldingen som kom viser veien videre, for å ta tak i de utfordringene som fortsatt gjenstår.

Innbyggernes trygghet er statens viktigste oppgave. Det har vært en sentral prioritering for Høyre siden dag én. Det vil det også være i tiden fremover og statsbudsjettene som kommer. Politiet skal styrkes, skritt for skritt.

Publisert: