Rogaland Ap vil ha en skolehelsetjeneste som jobber på tvers

HELSE: Vi vil ha en tverrfaglig skolehelsetjeneste og nasjonal satsing på helsefremmende skoler. En god skolehelsetjeneste er et universelt tilbud som vil ha utjevnende effekt på sosiale ulikheter, og sikre et helhetlig tilbud til alle barn og unge.

En tverrfaglig skolehelsetjeneste med et godt og systemrettet samarbeid med skolen vil ha bedre mulighet til å fange opp barn og unge som strever.
  • Sissel Beate Fuglestad
    Sissel Beate Fuglestad
    Stavanger Ap
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi leser jevnlig om at det er for få helsesykepleiere i kommunene. Her er selvfølgelig kommuneøkonomien viktig for hvor mange helsesykepleiere som er ansatt og hvor ofte disse kan være til stede på skolene. Men i tillegg har det over flere år vist seg at det utdannes altfor få helsesykepleiere til å dekke behovet, og rekrutteringen er utfordrende. Senest i oktober 2019 uttalte Ann Karin Swang, leder for Landsgruppe for Helsesykepleiere. at markedet var helt skrapt og at det måtte utdannes mange flere helsesykepleiere. Da må vi også ta grep.

En tverrfaglig sammensetning

Programarbeidet i Arbeiderpartiet er i sluttfasen, og Rogaland Arbeiderparti har oppnevnt fire ressursgrupper for å spille inn forslag. Ressursgruppa for skole foreslår at skolehelsetjenesten skal ha en tverrfaglig sammensetning og bestå av helsesykepleier, lege, fysioterapeut, ergoterapeut og psykolog. Vi vil ha en tydeligere satsing på tverrfaglige skolehelsetjenester og helsestasjoner, og øremerke tilskudd fra staten slik at kommunene ikke bruker pengene til andre formål, som også Helsedirektoratet anbefaler.

En tverrfaglig skolehelsetjeneste med et godt og systemrettet samarbeid med skolen vil ha bedre mulighet til å fange opp barn og unge som strever, og dermed også ta gode grep før problemene blir store. Det vil være en god støtte til helsesykepleiernes kompetanse, gi et bredere tilbud til barna og i tillegg kunne avlaste hardt pressede helsesykepleiere som stadig er blitt pålagt nye oppgaver og krav.

Den beste tilnærmingen er likevel å forebygge helseplager og fremme god helse. Helsefremmende skoler er bra for samfunnsøkonomien, og en universell og inkluderende måte å jobbe med elevenes helse på. En helsefremmende skole er beskrevet av Verdens helseorganisasjon (WHO) som en skole som på en strukturert og systematisk måte utvikler og iverksetter en plan for helse, trivsel og læring.

Gode krefter må dra sammen

Vi mener at vi må jobbe nasjonalt for en bred og tverrfaglig satsing på helsefremmende skoler. I dag finnes det flere organisasjoner og tiltak knyttet til helsefremming i skolen, som fysisk aktivitet, psykisk helse, læringsmiljø, skolemat, friluftsliv, trygg trafikk, livsmestring med mer. I stedet for at alle sitter på hver sin tue og kjemper om å få bidra i skolen, bør vi samkjøre dette arbeidet og se tiltakene i sammenheng. Vi må ha et samarbeid som forplikter både skoler og organisasjoner, selvfølgelig med mulighet for å tilpasse tilbudet til sin egen skole. Nordland fylkeskommune, og Sortland kommune spesielt, har kommet et godt stykke i dette arbeidet, og kan være til inspirasjon for andre kommuner.

Som vi vet er det billigere å brannsikre hjemmet enn å vente til huset brenner før man tar grep. Det samme gjelder den psykiske helsen til barn og unge. Vi kan forhindre store og alvorlige problemer hvis man setter inn riktige og gode tiltak tidlig. For å sitere tidligere barneombud Anne Lindboe: «Det er en god investering i barns helse og framtid å investere i skolehelsetjenesten»

Publisert: