• «Hvor stor iver ville Sandnes kommune vist til å få med Forsand, dersom utsiktene til å få inn alle kraftmillionene ikke hadde vært tilstede? Jeg antar det ikke hadde vært særlig entusiasme», skriver Gunnar Jan Johnsen. Jon Ingemundsen

Hvem driver med historieforfalskning, Sp?

DEBATT: Det nytter ikke å henvise til at Sandnes kommune har fulgt regelverket når det gjelder kommunesammenslåingen mellom Forsand og Sandnes, det ville Sp i Sandnes kunne ha gjort ved å arbeide på linje med Sp’s politikk mot sentralisering.