• «Uber og Lyft har utnyttet mulighetene som ligger i teknologien. Enkle og lett tilgjengelige teknologiske løsninger har forkortet og effektivisert veien mellom tilbyder og kunder», skriver Kjartan Alexander Lunde og Jan Erik Søndeland. Scanpix

Uforståelig angrep av Norges Taxiforbund

DEBATT: Venstre arbeider for å oppdatere lover og reguleringer når det trengs, slår ned på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, og fremmer seriøst arbeidsliv der heltid faktisk er og skal være normen.