• «Det er mange oljearbeidere som føler seg stigmatisert fordi de går på jobb hver dag og leverer kompetanse og verdier som kommer det norske samfunnet – og det grønne skiftet – til gode», skriver Audun Ingvartsen. Her fra Goliat. Jon Ingemundsen

Mange oljearbeidere føler seg stigmatisert

Oljearbeideren er fortsatt uunnværlig for Norge – og har grunn til å være stolt! Arbeiderpartiets snuoperasjon i oljepolitikken gir et uheldig signal.