Mange oljearbeidere føler seg stigmatisert

Oljearbeideren er fortsatt uunnværlig for Norge – og har grunn til å være stolt! Arbeiderpartiets snuoperasjon i oljepolitikken gir et uheldig signal.

«Det er mange oljearbeidere som føler seg stigmatisert fordi de går på jobb hver dag og leverer kompetanse og verdier som kommer det norske samfunnet – og det grønne skiftet – til gode», skriver Audun Ingvartsen. Her fra Goliat.
  • Audun Ingvartsen
    Forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Lederne
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Skal vi lykkes med den store omstillingen norsk økonomi og næringsliv skal gjennom fremover, er vi avhengige av den unike kompetansen som dagens oljearbeidere besitter. Oljearbeideren har gitt Norge velferd i fortiden, og vil være suksessfaktoren for omstilling og videre velferdsutvikling. Samtidig vet ingen bedre enn oljearbeideren at vi må gjennom det grønne skiftet.

Viktig forutsetning for velferden

Det er få som ikke er enig i at oljen har vært, er, og i mange år fremover fortsatt vil være en svært viktig forutsetning for den velferden vi som innbyggere og samfunn har i Norge. De enorme inntektene olje og gass har gitt Norge har sørget for at Norge er et av verdens aller beste land å bo i.

Les også

Kan klimakampen vinnes uten at velferden ofres?

Ingen er uenige i at omstilling av økonomi og miljøpolitikk er riktig, men dette må gjøres med tungen beint i munnen. Stans i letingen, eller rykter om dette, betyr nesten umiddelbart at oljeselskaper vil begynne å flytte vekk og viktig kompetanse forsvinner. Dette vil ha dramatiske konsekvenser for leverandørindustrien, føre til at mange mister jobbene sine og at kompetanse går tapt. Men viktigst av alt - mulighetene for omstilling – det grønne skiftet – blir vanskeligere. Skal vi lykkes med omstillingen, er vi helt avhengig av den kompetansen og kunnskapen som den norske oljearbeideren er i besittelse av. Både for å finansiere velferdssamfunnet og fordi kompetansen er unik og kan overføres til andre næringer.

De som virkelig bidrar til å gjøre Norge grønnere, skritt for skritt, er oljearbeiderne. Det er de som gjennomfører omstillingen i praksis.

Polarisering

Den politiske debatten som nå utvikler seg er preget av polarisering og forenklede slagord. Midt i dette står oljearbeideren. Hun står opp hver morgen, og går på jobb for å sikre vår energitilførsel. Hun bidrar til at vi har midler til å investere og forske, samtidig som vi har kompetanse som kan underbygge de naturgitte fordelene Norge har. Og ikke minst sørger inntektene for at vi kan ha full barnehagedekning og gratis skolegang for barna våre.

Vi er avhengige av at flere unge tar realfag, satser på ingeniørstudiet og går inn i oljenæringen. Der har man mulighet til å lære av de beste, og bidra til å utvikle næringen videre mot nullutslipp. Når politikere snakker om omstilling, så må de huske hvem som faktisk står for den omstillingen. Det er ikke flotte taler, eller politiske målsettinger og vedtak som gjør forskjellen. Vedtakene har lite betydning om man ikke har kunnskapen og teknologien til å gjennomføre. De som virkelig bidrar til å gjøre Norge grønnere, skritt for skritt, er oljearbeiderne. Det er de som gjennomfører omstillingen i praksis.

Teknologi som springer ut fra oljenæringen har allerede beveget verden på andre områder. En transformator utviklet til verktøy under arbeid i oljebrønner brukes i ladekabelen til el-biler. Observasjonsverktøy og -teknologi innenfor oljeindustrien brukes ved overvåkning av hjertepasienter. Konstruksjon av havvindmøller er hentet fra store oljeinstallasjoner. Verdensledende teknologi innen datavisualisering og driftsovervåkning er utviklet i oljenæringen, og det samme er vannrensing og satelittsensorer. Eksemplene er talløse, og mulighetene uendelige. Det å stenge ned oljenæringen i Norge for raskt vil kutte både finansieringsmuligheter og teknologiutvikling som det grønne skiftet er avhengig av.

Fortjener bedre

Det er mange aktører i debatten, både politikere og andre, som åpenbart ikke klarer å se sammenhenger mellom oljeindustrien og den omstillingen norsk økonomi skal gjennomføre. Det er mange oljearbeidere som føler seg stigmatisert fordi de går på jobb hver dag og leverer kompetanse og verdier som kommer det norske samfunnet – og det grønne skiftet – til gode. De fortjener bedre. De fortjener ros og honnør, og en evig takknemmelighet for at de har gitt oss det samfunnet vi har, og fordi det er nettopp dem som kan gi oss det samfunnet vi må få i morgen.

Publisert: