Deilig er jorden på skolen

DEBATT: Nylund Skole har ikke vedtatt å sensurere julesanger, og elevene har øvd på de originale sangene. Likevel har vi blitt beskyldt for å drive sensur, for å bare velge verdslige sanger og sanger av «lav melodisk og litterær verdi».

«Vi kan alle lære noe av dette; mediene, skolen, foreldrene, FAU, men også alle som kastet seg på Facebook-knappene i vantro. Hadde vi undersøkt saken før vi uttalte oss, ville debatten sett helt annerledes ut», skriver Liv Runesdatter og Maren Songe-Møller på vegne av lærerne ved Nylund skole.

Debattinnlegg

 • Liv Runesdatter
  Musikklærer og Forbundstyremedlem i Musikernes Fellesorganisasjon
 • Maren Songe-Møller
  Tillitsvalgt for Utdanningsforbundet, på vegne av lærerne ved Nylund skole
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

14. desember gikk startskuddet for føljetongen om Nylund Skoles julesamling, en historie om hvordan en fjær ble til fem høns, toppet med signaturen til Norges kulturminister.

Aviser over hele landet adopterte Aftenbladets første fremstilling av saken, uten selv å sjekke fakta. Da den begynte å falle fra hverandre, valgte flere av dem, deriblant Aftenbladet, å hengi seg til latterliggjøringen av
at elevene nynnet «Deilig er jorden», et kunstnerisk og dramaturgisk valg som ikke hadde noe med saken å gjøre. Salmen ble fremført i kanon som en ordløs vuggesang, og teksten hadde aldri vært vurdert.

Kjære redaksjon. Hva om Nylund-saken ikke er det dere trodde den var? Hva om den første artikkelen bunner i at folk snakker forbi hverandre, og legger ulike premisser til grunn?

Les også

Deilig er Jorden, men ikke på Nylund

Hva skjedde egentlig?

I likhet med skoler over hele landet, har driftsstyret på Nylund skole diskutert hvordan julen skal markeres. Det har vært en viktig og krevende diskusjon, særlig blant foreldrene. Skolen er forpliktet til å følge
retningslinjer fra både Utdanningsdirektoratet, Stortinget og Europarådet. I forkant av et driftsstyre-møtet ble det utformet et internt notat, som innspill til en debatt. Det illustrerte hvordan julesangene kunne bli
seende ut dersom man lot seg styre av frykten for å støte. I ytterste konsekvens fortrengte man hele julen.

Les også

Tror ikke mangel på «Deilig er jorden» ødelegger kulturarven

Hva ville vi i såfall sitte igjen med? Hvordan vil vi egentlig ha det? For å synliggjøre omskrivingene ble både opprinnelig tekst og omarbeidet tekst uthevet med «gåsetegn», bold tekst og (parentes).

24. oktober vedtok driftsstyret en tredelt julemarkering, med kirkearrangement og et parallelt livsnøytralt arrangement. Tiden var for knapp til å gjennomføre to opplegg i år, og det ble bestemt at skolen skulle lage en fellessamling, samt andre juleaktiviteter, deriblant ukentlige sang-samlinger for hele skolen.

Les også

Egentlig handler "Deilig er jorden"- og hijab-diskusjonen om det samme

Les også

Skolesjefen: - Vi slår fast at vi må kunne synge julesanger ved en juleavslutning, og da mener jeg julesanger slik de er

Julens budskap

Lærernes oppdrag var å lage en avslutning som samlet alle skolens elever, på tvers av kulturell og religiøs tilknytning. Hvordan kan vi snakke om julen på en måte som forener oss, uten å være utydelige og uinteressante? Og med et språk som både 1. og 7. klassinger kan relatere seg til? Vi valgte å ta utgangspunkt i «lyset», og hvordan vi kan være lys i verden. Det ga også mulighet til å fokusere på barns rettigheter og deres mulighet til å påvirke.

Flere 6. klassinger skrev tekster til temaet. En skrev om kreft og sykehusklovner, en annen om ordets kraft, og at vi alle har et ansvar for hvordan vi snakker til og om hverandre. En gruppe besøkte Johannes
læringssenter og gjennomførte intervjuer med flyktninger. Deretter laget de et sterkt skuespill, basert på intervjuene og sine egne refleksjoner. Det de presenterte lover godt for framtiden.

Les også

Nylund-rektor: De omskrevne julesangene er sendt ut ved et uhell

Deilig er jorden

Vi ville sette stemningen fra første øyeblikk. Da forestillingen begynte var salen mørklagt, 6. trinn sto rundt publikum og 1. trinn lå på scenen, utkledd som nisseunger. Vi valgte å nynne melodien til «Deilig er jorden»,
fordi vi syntes den passet godt, både musikalsk og tematisk. Sangen begynte på én side, og spredte seg rundt i rommet som en kanon. Først stille som en vuggesang, etterhvert mer høytidsstemt, og lyset ble tent
på scenen der nisseungene lå og sov.

Uhellet som er kimen til oppstyret

Den første uken i desember la skolen ut sangtekstene, i originalversjon slik de skulle framføres, på nettsidene til alle klassene. Mange hadde allerede begynt å øve.På samme tid kom en lærer, som hadde vært langtidssykemeldt, til å oppdaterte ukeplanen til én av 6.
klassene. Nederst limte vedkommende inn det hun trodde var sangtekstene; notatet som var sendt driftsstyret. Omskrivingene var ikke ferdige, men sto eksemplifisert og uthevet, side om side med
originalordet. Feilpubliseringen ble gjort i en nedlastbar ukeplan, læreren som publiserte planen reiste vekk, og skolen fikk ingen henvendelser fra verken foresatte eller elever. Skolen ble først klar over dette da vi
leste om det i Aftenbladet. En foresatt hadde reagert på tekstene, men istedenfor å kontakte skolen, valgte vedkommende å gå til mediene.

Sangene

Nylund Skole har ikke vedtatt å sensurere julesanger, og elevene har øvd på de originale sangene. Likevel har vi blitt beskyldt for å drive sensur, for å bare velge verdslige sanger og sanger av «lav melodisk og
litterær verdi». Hvilke vurderinger ligger til grunn for vårt valg?
1. og 6. trinn fikk fremføre to sanger hver. De var valgt med utgangspunkt i temaet, barnas alder, årsplanene, vanskelighetsgrad og dramaturgien i forestillingen. Når det gjelder allsangene og 1. trinn sine
sanger, var det også viktig at det forelå gode instrumentalversjoner, slik at klassene kunne øve sammen med kontaktlærerne sine.

Samlingen gir selvfølgelig ikke et fullstendig bilde av hvordan Nylund skole behandler julen som tema. Julen behandles i flere fag, og vi har både julekrybbe, Lucia-tog og ukentlig julesangsamling med alle
elever.

Lærdommen

Flere har hevdet at skolen har gjort helomvending. Første gang saken ble omtalt, var kvelden den 14. desember. Desembersamlingen var morgenen 16. desember. I såfall måtte altså 170 elever lære nye
versjoner av fem sanger utenat, i løpet av en dag, uten veiledning fra lærer. Det er urealistisk.

Les også

Mediene inviterte til fest på låven, trollene meldte seg på og nissen rømte

Rektor og FAU-leder ble oppringt av Aftenbladets journalist på vei hjem fra jobb. Ingen av dem hadde satt seg inn i saken. Rektor har i ettertid forklart at hun trodde hun svarte for driftstyre-notatet, altså det som
hadde vært et rent tankeeksperiment. FAU-lederen svarte utifra at han fikk formidlet at det forelå et vedtak om å omskrive julesanger. Begge premissene var feil. Da blir også svarende misvisende.

Vi kan alle lære noe av dette; mediene, skolen, foreldrene, FAU, men også alle som kastet seg på Facebook-knappene i vantro. Hadde vi undersøkt saken før vi uttalte oss, ville debatten sett helt annerledes ut. Julens tradisjoner har alltid og vil alltid ha en viktig plass på Nylund skole.

Les også

 1. Drøset: Nissene på Nylund

 2. Skolesjefen, trollene og Aftenbladets fantasi

Publisert:

Nylunds juleavslutning

 1. Nylund-rektor innvilges mediefri på ubestemt tid

 2. «Det var presisert at gutten ikke hadde lov å synge med på refrenget»

 3. Taust driftsstyre etter møte om juleavslutningen på Nylund

 4. Sylvi Listhaug (Frp) glad for U-sving om julesanger ved Nylund skole

 5. FAU på Nylund: - I «Så går vi rundt om en enebærbusk», er det uproblematisk om elevene synger verset hvor «kirke» nevnes

 6. Abid Raja (V) om Nylund: - Ingen barn blir kristne av å synge «Deilig er jorden»

 1. Nylunds juleavslutning
 2. Medier
 3. Lærere
 4. Barn og unge
 5. Foreldre