«I fire år i posisjon har regjeringa forsøkt å gjøre det vanskeligere å bli bonde»

DEBATT: Vi har ei regjering som ikke er opptatt av norsk landbruk. Det ville vært mer redelig å innrømme det, enn å forsøke å skape et usant bilde av norske bønder som grådige.

«Å takke nei til under halvparten så høy inntektsvekst som andre, er ifølge landbruksministeren grådig», skriver Lars Petter Bartnes.
  • Lars Petter Bartnes
    Leder, Norges Bondelag
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det har skjedd mye i norsk landbruk de siste ukene og månedene. Bønder i hele landet har beredd grunnen for en ny vekstsesong, nye avlinger og den maten vi skal spise framover.

Nødt til å bryte forhandlingene

Stortinget har vedtatt en ny landbrukspolitikk, en politikk som gir rom for satsing, for mangfold og forutsigbarhet i norsk landbruk i årene som kommer. Regjeringa har aktivt forsøkt å trenere denne politikken i jordbruksforhandlingene med jordbruket. Det endte med at vi som forhandla på vegne av næringa, så oss nødt til å bryte forhandlingene.

Jordbruksavtalen skal sørge for at de målene Stortinget til enhver tid har satt for norsk landbruk, blir oppfylt. Stortinget har satt mål om å øke norsk matproduksjon basert på norske ressurser og å redusere inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper. Jordbruket leverte et krav til årets jordbruksforhandlinger som var i tråd med Stortingets ambisjoner for norsk landbruk.

Vi har ei mindretallsregjering som ikke er opptatt av norsk landbruk og heller ikke ønsker å satse på det.

Regjeringa svarte med å ta midler fra en bonde og gi til en annen, og å tilby landbruket under halvparten så høy inntektsvekst som andre yrkesgrupper får i samme periode. Enkel matematikk viser nemlig at 8000 kroner er under halvparten av 16.700 kroner.

Les også

Jordbruksforhandlingene på Stortinget brøt sammen

Å takke nei til under halvparten så høy inntektsvekst som andre, er ifølge landbruksministeren grådig, siden landbruket har hatt ei god inntektsutvikling de siste årene. Det landbruksministeren ikke forteller er at inntektsutviklinga i landbruket har vært på om lag samme nivå som andre grupper de siste årene. Han unnlater også å fortelle at å jobbe et årsverk i landbruket gir langt lavere inntektsmuligheter enn det som er gjennomsnittsinntekta for et årsverk i andre yrker. Han sier heller ingenting om at gapet til andre grupper ikke blir redusert, men tvert imot øker med denne politikken.

Demonstrasjonstog

23. mai gikk 4000 bønder i demonstrasjonstog i Oslo. Vi demonstrerte for mulighetene våre til fortsatt å kunne produsere trygg kvalitetsmat i hele Norge. Det handler om framtidas matproduksjon, og vi gikk ikke alene. Vi hadde med oss kokker som vil sikre seg gode norske råvarer også i framtida, vi hadde med oss industriarbeidere som er opptatt av å sikre de 90.000 arbeidsplassene i jordbruket og matindustrien, og vi hadde med oss ungdommer som ønsker ei framtid som bønder i levende norske bygder. Sammen demonstrerte vi for å få regjeringa til å følge opp Stortingets vedtatte landbrukspolitikk.

I fire år i posisjon har regjeringa forsøkt å gjøre det vanskeligere å bli bonde. Vi har ei mindretallsregjering som ikke er opptatt av norsk landbruk og heller ikke ønsker å satse på det. I stedet for å innrømme det, kaller regjeringa norske bønder grådige og skyver yrkesgrupper som ligger under andre i lønn foran seg for å hindre inntektsutvikling for bonden. Å sette yrkesgrupper opp mot hverandre på denne måten, gir ikke bedre vilkår for noen. Det forandrer heller ikke det faktumet at regjeringa ikke følger opp det inntektsmålet Stortinget har vedtatt for norsk landbruk.

Publisert: