Aftenbladet fortsetter kampanjen mot Blidensol-styret

Thomas Middelthon er kritisk til Aftenbladets dekning av hijab-saken ved Blidensol.
  • Thomas Middelthon sr.
    Thomas Middelthon sr.
    Medlem av driftsstyret for pleiehjemmet Blidensol
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Under overskriften «Blidensol-styret får refs og knallhard kritikk fra Arbeidstilsynet» viser avisen til et brev fra Arbeidstilsynet (16. februar). Jeg anbefaler interesserte å besøke Pleiehjemsforeningens hjemmeside hvor både brevet og svar på samme er lagt ut.

Bekymringsmelding

Som det fremgår var Arbeidstilsynets engasjement foranlediget av en henvendelse fra kommunens bedriftshelsetjeneste – som hjemmet tidligere har benyttet – som igjen hadde fått bekymringsmelding fra en avdelingsleder på hjemmet. Bekymringsmeldingen gikk ut på at ansatte følte stressymptomer som følge av hijab-saken.

Les også

Blidensol-styret viker ikke for kommunen

Som det er kjent fra bl.a. Aftenbladets spalter, har både hjemmets administrasjon og kommunen v/ordføreren og helsedirektøren for lengst tatt parti mot styret. At man i tillegg til Diskrimineringsmyndighetene også ville forsøke å engasjere Arbeidsmyndighetene mot styret, og det på grunnlag av at ansatte føler stressymptomer pga. en sak de selv har igangsatt, er derimot nytt.

I oppslaget nevner Aftenbladet også at Pleiehjemsforeningen skal ha årsmøte 24. februar og at styret for å hindre saksrelatert kupping, har avvist nye medlemmer etter at hijabsaken kom opp.

Les også

«Det er all grunn til å gi støtte til Blidensol, som har integritet og mot til å stå opp for pasientenes rettigheter»

I denne forbindelse gjøres et nummer av at blant de avviste er et tidligere medlem som ble strøket fordi han, til tross for påminning i januar 2016 om å betale for både 2015 og 2016, allikevel ikke betalte kontingenten innen hele årets utløp. Hva hans beveggrunn er for nå først i 2017 å ville betale for året 2016, kan en vel gjette seg til.

Aftenbladet gjør også nummer av at det skal være innlevert mistillitsforslag mot styret som forutsettes behandlet på årsmøtet. Som vel kjent kan ikke et styre forberede mistillitsforslag mot seg selv – det gjenstår å se hva som vil skje på årsmøtet i så måte. Men årsmøtet gjør klokt i å avvente den prosess som nå er i gang for å få prøvet lovligheten av uniformsvedtaket. For resultatet av den må ethvert styre forholde seg til.

Les også

Jeg registrerer at Aftenbladet driver en kampanje mot styret ved Blidensol

Tydelig tegn

For øvrig er det forstemmende, men igjen et tydelig tegn på hvor avisen står i denne saken, at Aftenbladet lar et tidligere medlem oppfordre utestengte nye medlemsskapssøkende til å møte opp på årsmøtet for ved sin tilstedeværelse å påvirke møtets beslutninger.

Publisert: