FolkeBEVEGELSE mot mobbing

KRONIKK: Overskriften skal tas bokstavelig. En effektiv metode for et bedre ungdomsmiljø er fysisk aktivitet.

I friluftsliv heter en god regel om snøskred: Den beste måten å overleve et snøskred er å unngå å bli tatt av det. I overført betydning angående mobbing: Den beste måten å løse en mobbesak på er å unngå at den oppstår. Her er fysisk aktivisering et undervurdert tiltak. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

 • Hans Olav Sandvoll
 • Sindre Bø
  Stavanger
Publisert: Publisert:

Hans Olav Sandvoll (t.v.) er daglig leder i Ryfylke Friluftsråd. Sindre Bø er prosjektleder for Høy puls i Ryfylke friluftsråd.

iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Det er opplest og vedtatt at barn og ungdom – det vil si skoleelever – i gjennomsnitt beveger seg for lite og er for overvektige. Dette forplanter seg videre i livet og gjennom generasjoner. Fysisk inaktivitet kan være like farlig som røyking og bidrar til en rekke livsstilssykdommer som reduserer livskvaliteten og på sikt er dødelige.I tillegg sliter unge mennesker i økende grad med den mentale helsen. Kropp og sjel henger sammen. Til enhver tid regner vi med at 15–20 prosent av 3–18 åringer har psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer. Og 30 prosent fullfører ikke videregående skole. Frafall i skole og redusert utdanning får konsekvenser for helsen gjennom hele livsløpet.

Den offentlige veilederen nevner ikke et annet effektiv og enkelt tiltak mot mobbing: Fysisk aktivitet. Bevegelse!

Kreftsvulsten mobbing

Mobbing er et stort og voksende samfunnsproblem. Å bli utsatt for erting, trusler eller vold fra medelever hindrer læring og har en langvarig negativ effekt både på mobber og offer. Dette vet man, men hva gjør man?

Det fins mange verktøy og program å ta i bruk i arbeidet mot mobbing. Eksempelvis har Utdanningsdirektoratet laget en brosjyre mot mobbing. Her framheves «positive relasjoner mellom lærer og elev» og «godt samarbeid mellom skole og hjem» som viktige faktorer. Det er vel og bra, men den offentlige veilederen nevner ikke et annet effektiv og enkelt tiltak mot mobbing: Fysisk aktivitet. Bevegelse!

Disse begrepene rommer mye. «Fysisk aktivitet» kan være kroppsøving, men det kan også bety undervisning ute. Å sykle til skolen er fysisk aktivitet på samme måte som aktiv lek i skolegårdene er det. Fysisk aktivitet genereres og stimuleres av en mengde variabler, men faktum er at barn og unge har en latent lyst til å bevege seg. Det ligger naturlig for dem, det gjelder bare å gi dem rom for det.

Elever og lærere opplever flere sider hos hverandre gjennom fysisk aktivitet, og egenskaper som å vise omsorg og toleranse kommer naturlig frem.

Mobbing rammer samfunnet

– Hadde noen regnet sammen samfunnskostnadene av mobbing, og lagt regningen på bordet, ville innsatsen for å få stoppet mobbing økt betraktelig, sa psykolog, forsker og førsteamanuensis Klara Øverland nylig på UiS' nettsider. Hun er på linje med Folkehelseinstituttet, som avdekker dramatiske helsekonsekvenser av mobbing:

 • Barn som utsettes for mobbing, utvikler oftere depresjon, angst og selvmordstanker i voksen alder.
 • Mobbeofre har høyere risiko for økonomiske problemer og dermed redusert livskvalitet senere i livet.
 • Personer med psykiske lidelser har høyere forekomst av sykdommer og lever kortere enn befolkningen for øvrig.
  I Haugesunds Avis 13. januar i år skrev lege og samfunnsmedisiner Dag-Helge Rønnevik en kronikk som peker på enkle tiltak mot mobbing som kommunepolitikere og -byråkrater må ta inn i samfunnsplanleggingen: Verken mobberne eller mobbeofrene har noe å vinne på mobbing. Alle taper på det. Den som mobber, er mer disponert for senere kriminalitet, antisosial adferd og rusproblemer.

Rønnevik spør: Hvor gode uteområder har skolene? Han siterer Friluftsrådenes landsforbunds uttalelse til Djupedalsutvalget: «Våre erfaringer tilsier at tilgangen på attraktive uteområder med varierte muligheter for aktiviteter, motvirker mobbing og gir mer aktive og opplagte barn». Dette kan utdypes:

 • Elever og lærere opplever flere sider hos hverandre gjennom fysisk aktivitet, og egenskaper som å vise omsorg og toleranse kommer naturlig frem.
 • Fysisk aktivitet virker forebyggende mot stress og angst, og bedrer vår evne til å tenke kreativt.
 • Fysisk aktivitet øker utskillelse av hormonet endorfin, som har en smertelindrende effekt, og som fører til bedre selvfølelse.
  Tilsvarende har forskerne Hilde Nancy Skaug og Heidi Osnes ved Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomført en studie som viser hvor viktig det er med store og varierte uteområder, og hvordan leken i mange barnehager er full av restriksjoner både inne og ute.
Effekten er umiddelbar: Elevene trives bedre, og mobbing reduseres.

Enkelt, ikke vanskelig

Folk trenger å bevege seg. Vi må skape samfunn, barnehager og skoler som er tilrettelagt for det. Dette vil gi flere mennesker bedre livskvalitet og spare samfunnet for enorme summer. Så enkelt er det faktisk.

Skolenes og barnehagenes utearealer kan fremme fysisk aktiv lek, motorisk utvikling og kognitiv læring – hvis vi vil. Lærerne kan i større grad ta i bruk utendørs undervisningsopplegg, så som Friluftsrådenes konsept «Læring i friluft». Det er en suksess på landsbasis!

Det skorter ikke på flotte politiske signaler fra oven: Nasjonalt fagråd for fysisk aktivitet sin strategiplan for 2009–2012 fronter fysisk aktivitet i skolen som ett av tre prioriterte områder.

Stavanger kommune og UIS går foran i så måte. Forskningsprosjektet «Aktiv Skole» er et samarbeidsprosjekt der målet er å bidra til innføring av daglig fysisk aktivitet i skolene i Stavanger. De foreløpige erfaringene er gode.

Et annet godt kommunalt tiltak i Stavanger er «Prosjekt skolegårder», der gamle asfaltørkener systematisk oppgraderes til attraktive lekeparker. Effekten er umiddelbar: Elevene trives bedre, og mobbing reduseres.

På lang sikt er det ingen tvil om at slike investeringer lønner seg.

 • Gikk du glipp av denne?
Les også

Alle i Norge bør ha nærmeste sti eller turvei mindre enn 500 m fra der de bor

Sjefredaktør Lars Helle om forslaget om å forby terrengsykler i Sørmarka:

Les også

 1. Sørmarka er for syklister og for gående og for hundepassere

Publisert:
 1. Debatt
 2. Mobbing
 3. Friluftsliv

Mest lest akkurat nå

 1. Hun blir ny samferdselssjef i Rogaland

 2. Dyrt og krevende å få treet tilbake

 3. 22 nye koronasmittede på Nord-Jæren, to på Jæren

 4. Tungbilnæringen: - Krysset ved Gabbas er en versting. Her må vi få gjort noe

 5. «Helse­sista» med tydelig beskjed til foreldre om rystende overg­reps­trend

 6. Sivilarkitekten hyller dette – og sammenligner det med grep som er gjort i Barcelona