Bekymret for at Nilssen ikke erkjenner situasjonens alvor

Spekter vil ha full, ensidig styring. Det er det eneste vi ikke kan gå med på, og det tror vi ikke noen andre arbeidstakere heller ville akseptert.

Publisert: Publisert:

«Legeforeningen har ønsket en skriftlig presisering av avtalens praktisering fordi Spekter ikke virker å huske hva partene opprinnelig ble enige om», skriver lokal streikeleder Alexander Seldal, FTV legeforeningen. Foto: Rune Vandvik

Debattinnlegg

  • Alexander Seldal
    Hovedtillitsvalgt, legeforeningen og lokal streikeleder, Helse Stavanger
Denne artikkelen er over tre år gammel

Administrerende direktør i Helse Vest og styreleder i Spekter svarer i Aftenbladet 30. september på utspillet fra et flertall av legelederne ved Helse Stavanger om legers arbeidstidsordninger. Eller, det vil si, han tror han svarer. Han hevder avtalen har fungert godt for ansatte, tillitsvalgte og arbeidsgiver de siste to årene. Like fullt er der en tillitskrise i sykehusene, en tillitskrise som nå har ført oss ut i streik. Vi er bekymret for at Nilssen ikke fullt ut erkjenner situasjonens alvor.

Les også

Herlof Nilssen feilinformerer!

Akademikerne støttes av opinionen og et overveldende flertall av norske fagorganiserte. Legeforeningen har ønsket en skriftlig presisering av avtalens praktisering fordi Spekter ikke virker å huske hva partene opprinnelig ble enige om.

Legeledere i Stavanger har, i motsetning til Nilssen, forstått at gode løsninger er mulige å få til lokalt når partene møtes på likefot. Spekter synes ikke noe om jevnbyrdig partssamarbeid.

Eksisterende ordning med til dels omfattende, individuelle tilpassinger fungerer bra i Stavanger, så vel som de fleste andre steder, fordi partene er jevnbyrdige. Kollektive, rullerende arbeidsplaner legges til grunn, så gjør en individuelle justeringer. Legeledere i Stavanger har, i motsetning til Nilssen, forstått at gode løsninger er mulige å få til lokalt når partene møtes på likefot. Spekter synes ikke noe om jevnbyrdig partssamarbeid. Dette bekrefter nå endelig Nilssen; «[må] arbeidsgjevar ha det avgjerande og endelege ordet for korleis arbeidsplanane skal sjå ut». Vi tror ledere med sin hverdag i den pasientnære sykehusdriften har bedre forutsetninger for å uttale seg om disse forholdene enn toppledelsen, noe Nilssens forsøk på tilsvar bekrefter.

Les også

Har Spekter kastet sykehusene ut i en unødvendig streik?

Faktum er at ingen har vært så rause med Spekter som Legeforeningen. Vi har kollektivt, på norske sykehuslegers vegne, gitt arbeidsgiver anledning til å disponere vår arbeidstid med omfattende unntak fra arbeidsmiljøloven. Forutsetningen er at vi får være med å bestemme hvordan dette handlingsrommet forvaltes. Spekter vil ha full, ensidig styring. Det er det eneste vi ikke kan gå med på, og det tror vi ikke noen andre arbeidstakere heller ville akseptert. Spekter tvang oss ut i en streik ingen egentlig vil ha. Vi kjemper for fremtidens og pasientens helsetjeneste, ikke Spekters helsetjeneste.

Publisert: