Øk bemanningen i helse- og omsorgstjenestene

DEBATT: Medlemmer i Fagforbundet forteller om en arbeidshverdag som blir stadig travlere, og de må løpe fra oppgave til oppgave.

«Ansatte i helse- og omsorgstjenestene møter daglig situasjoner hvor man ser at brukere og pasienter kan få det bedre, men at ressursene og bemanningen ikke strekker til», skriver Torill H. Herigstad.
  • Torill H. Herigstad
    Torill H. Herigstad
    Seksjonsleder, helse og sosial, Fagforbundet Rogaland
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Når vi blir syke, er gamle eller trenger hjelp, er vi avhengige av gode tjenester for å ha en god og trygg hverdag. Alle er enige i dette, likevel er bemanningen i helse- og omsorgstjenestene for liten rundt om i landet.

Mer vold og trusler

Nedbemanning skjer i flere kommuner i Rogaland.
Konsekvensene er at de eldre må vente lenger, og de ansatte får enda mindre tid til de som trenger hjelp. Noe som også kan resultere i mer vold og trusler mot de ansatte.

Det blir en vond spiral med høyere sykefravær, flere vikarer og mange pleietrengende som ikke får den hjelpen de trenger.

Les også

Lover høyere bemanning i ett år

Les også

425 sykepleierstillinger ledige i Rogaland

Medlemmer i Fagforbundet forteller om en arbeidshverdag som blir stadig travlere, og de må løpe fra oppgave til oppgave. Pleiepersonell sier at de før kunne sette seg ned med de eldre og høre hvordan de hadde det, mens de i dag løper fra rom til rom. Det gjør noe med en, når man jobber tett på sårbare mennesker som trenger hjelp og omsorg. Ansatte i helse- og omsorgstjenestene møter daglig situasjoner hvor man ser at brukere og pasienter kan få det bedre, men at ressursene og bemanningen ikke strekker til.

Innsparinger framfor kvalitet

Etter mange år med innsparinger og effektiviseringer står vi i fare for å effektivisere oss bort fra kvaliteten i pleie- og omsorg. Politikerne har satt økonomiske innsparinger framfor kvalitet i tjenestene, og utviklingen vil forsterkes i årene som kommer når befolkningen blir eldre. Det gjelder ikke bare i eldreomsorgen, men kanskje særlig der. Bemanningen i helse- og omsorgstjenestene er for lav allerede i dag, og når vi vet at personellbehovet vil øke kraftig i årene som kommer, i takt med at befolkningen blir eldre, er det på tide å rope varsku. Vi trenger flere dyktige fagfolk.

Stort behov

Framskrivninger utført av Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at behovet for flere ansatte i helse- og sosialtjenestene vil øke sterkt i årene framover. Det er særlig innen pleie og omsorg og i spesialisthelsetjenesten behovet er stort. Det er forventet mangel på helsefagarbeidere og sykepleiere på henholdsvis 57.000 og 28.000 årsverk i 2035 (SSB: Helse mod 2012).

Kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene er avhengige av økt bemanning i årene som kommer. Mange av dem som jobber deltid, kan få utvidet stillingene sine. Vi må rekruttere flere enn i dag, og ha lærling- og praksisplasser klare for dem.

Skal vi sikre gode offentlige tjenester i framtida, må vi velge inn politikere i høstens valg som vil øke bemanningen i helse- og omsorgstjenestene.

Publisert: