Stavanger satser større enn stygghetsgebyr

DEBATT: Øivind Geheb Schothorst reiser en viktig debatt om estetikk i byen, der han ønsker gebyrer for å motivere utbyggere til å bygge pent. Vi bør også tenke bærekraft og inkludering som gode motivasjonsfaktorer.

Til å håndtere samfunnsutfordringene våre og det grønne skiftet, trenger vi derfor hjelp fra kunstnere, designere og arkitekter, som er eksperter på feltet.
  • Kristin Kverneland
    Prosjektleder NEB-STAR, Stavanger kommune
  • Helene Ødegaard
    Rådgiver NEB-STAR, Stavanger kommune
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Øivind Geheb Schothorst foreslår at kommunen innfører et «stygghetsgebyr» for å straffe utbyggere som bygger «stygt». Ifølge Schothorst er det økonomisk motivasjon som styrer dagens byutvikling. Derfor foreslår han også å regulere utbyggere økonomisk. Logikken er at aktørene, som ønsker å maksimere gevinst og utbytte, vil endre adferd og heller bygge «pent» for å unngå økonomisk straff/tap. Schothorst setter i gang en viktig debatt, og vi vil benytte anledningen til å utfordre våre utbyggere og innbyggere til å løfte blikket og forestille seg en annen virkelighet, hvor vi først og fremst motiveres av bærekraft, inkludering og estetikk.

Helhetlig tilnærming

Det grønne skiftet EU-kommisjonen presenterte tilbake i 2019 en plan for omlegging av hele den europeiske økonomien, slik at den bedre kan romme og ivareta dagens samfunnsutfordringer og ambisjonene vi har for fremtiden. Byutvikling og samfunnsplanlegging utgjør en viktig del av både økonomi og politikk, og er ofte gjenstand for debatt. Det er bra – og en helt nødvendig del av prosessen mot det grønne skiftet. For disse prosessene krever en samfunnsmessig modning, hvor etikk, estetikk, relasjoner, verdier og politikk må diskuteres og prøves ut i praksis.

For å kunne bygge bydeler som folk både kan bo og leve i, slik Schothorst etterlyser, kreves en helhetlig tilnærming, basert på mer enn økonomi. Skal vi oppnå ambisjonen om gode samfunn og levelige byer, må by- og samfunnsutviklingen være tuftet på verdier og prinsipper som bærekraft, rettferdighet, tilhørighet og mangfold. Det grønne skiftet kan ikke drives frem av økonomi alene, så vi trenger kunnskap og bidrag fra fag som kunst, design og arkitektur.

I januar 2021 lanserte derfor EU-kommisjonens president Ursula Von der Leyen The New European Bauhaus, et kreativt og tverrfaglig initiativ for å drive frem den samfunnsmessige siden av det grønne skiftet. Målet er å sikre en varig endring og omstilling gjennom en helhetlig prosess, som snakker til hodet og hjertet, til praksis og politikk. Omgivelsene våre og det vi opplever har stor innvirkning på hvordan vi har det, hva vi tenker og føler. Viktigheten av menneskets kontakt med omgivelsene og følelsen av tilhørighet kan ikke undervurderes.

En av fem fyrtårnbyer

Til å håndtere samfunnsutfordringene våre og det grønne skiftet, trenger vi derfor hjelp fra kunstnere, designere og arkitekter, som er eksperter på feltet. NEB-STAR Stavanger er valgt ut som én av fem fyrtårnbyer i Europa, som i perioden 2023–2025 skal lede an mot det grønne skiftet. Kommunen har, sammen med 15 partnere som hver på sin måte representerer nytenkning, endringsvilje og samfunnsansvar, fått i oppdrag å diskutere, prøve ut og finne vår vei fremover mot en bærekraftig, inkluderende og vakker fremtid.

Vi har valgt byområdet rundt Pedersgata og næringsområdet Site4016 på Åsen for å jobbe sammen med både utbyggere, innbyggere og andre engasjerte om de samfunnsutfordringene vi står ovenfor, inkludert utfordringene Schothorst nevner i sitt innlegg: bebyggelse og byrom, estetiske, sosiale og menneskelige relasjoner samt økonomi og politikk. De neste par årene bruker vi altså to konkrete og ulike steder og nærmiljø for å prøve ut digitale verktøy, nye innkjøpsordninger, samarbeidsmodeller og mer, for å løse lokale utfordringer og behov. Deretter vil vi ta de beste erfaringene våre til partnerne i Praha og Utrecht, for å finne ut om tiltakene og verktøyene kan tilpasses og være relevante andre steder enn i Stavanger.

Bærekraftig og vakkert

Forventningen er at NEB-STAR-prosjektet i praksis skal demonstrere hvordan innbyggere, næringsliv, akademia og kommuner kan samarbeide tettere, om alt fra gatehjørner, nabolag, bygninger, aktivitetstilbud, til reguleringsplaner og arealbruk. Resultatene i prosjektet skal brukes som kunnskapsgrunnlag til å lage lokal, nasjonal og europeisk politikk, som er i samsvar med det grønne skiftet og en bærekraftig, inkluderende og vakker fremtid. Vårt håp er at NEB-STAR og det grønne skiftet motiverer utbyggere og innbyggere til aktiv deltakelse i omleggingen av samfunn og økonomi, med et felles mål om å legge til rette for gode hverdagsliv der vi bor og lever våre liv.

Byutvikling og samfunnsplanlegging utgjør en viktig del av både økonomi og politikk, og er ofte gjenstand for debatt. Det er bra – og en helt nødvendig del av prosessen mot det grønne skiftet.
Publisert: