Vi må ikke trekke i nødbremsen nå, men heller gi full gass!

DEBATT: Nå må vi få vedtatt en enkel reguleringsendring, slik at vi kommer i gang med Akropolis-visjonen. Mitt forslag er å utvide tomten sørover mot Lagårdskleiven om eksisterende tomt er for trang.

Med eventuelle små justeringen bør en komme i gang med byggingen av det som omtales som Akropolis-visjonen, mener innsenderen.
  • Leif C. Middelthon
    Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Aftenbladet hadde nylig en lederartikkel som forbauser og forvirrer. Som kjent og som det også fremgår av lederen ga bystyret nylig sin tilslutning til fremlagte planer som går ut på å legge all ny bebyggelse øst om museet, rive Pennalet med administrasjonsbygg og erstatte disse med de tre bygg langs Musegaten, som erverves fra fylket.

Nå ber Aftenbladet om at «politikerne i Stavanger ikke må slippe taket i nødbremsen ennå». Som argumenter for det vises det til at Arkitektforeningen krever «en ny helhetsvurdering av hele Kannik-høyden» og at et nytt innspill om at «Stavanger kunstmuseum kan flytte inn i fylkeskommunens lokaler i Gamle Stavanger sykehus « også nødvendiggjør ny helhetsvurdering.

Til det siste er å si at prosjektet er stort nok fra før om en ikke også skal ta standpunkt til hva resten av sykehuset skal disponeres til. Og Arkitektforeningens kritikk oppfatter jeg kun å gjelde den skisserte blokk øst om museet. Ingen ønsker en slik 100 meter lang og 5 etasjer høy blokk mot Lagårdsveien hvor teateret ligger under 3 etasjer utstillingslokaler for museet.

Det har da også bystyret sagt klart fra om ved å be om reduksjon av totalarealet på 26000 kvadratmeter. Hvis det er dette som kalles politikernes «nødbrems», er jeg med, men jeg ser ingen grunn til å trekke i den nå. Bystyret har gitt den kommuneledede prosjektkomité mandat til å gå videre i det spor som er lagt, men å redusere arealet. Hvis det skal skje uten for meget tap av siktlinjer mellom Eckhoff-byggene og sentrum, Akropolis-visjonen, blir dagens tomt for liten for 26000 kvadratmeter.

Enkleste løsning er da, som jeg har foreslått, å utvide tomten sørover over Lagårdskleiven. Men det krever reguleringsplan og eventuelt grunnerverv som bare bystyret kan gi. Der er derfor all grunn for både komiteen, administrasjonen og politikerne til ikke å trekke i nødbremse, men tvert imot begynne å gi full gass for å få vedtatt en enkel reguleringsendring. Tomten kan ikke defineres i en arkitektkonkurranse. Men hvis man ønsker en slik, må de konkurrerende vite hvilken tomt de har å forholde seg til.

Publisert: