En god fastlegeordning er viktigere enn fritt behandlingsvalg

DEBATT: Jeg mener ikke at fritt behandlingsvalg er direkte ansvarlig for fastlegekrisen, men peker på at en velfungerende fastlegeordning med tilstrekkelig kapasitet er en forutsetning for effektiv bruk av spesialisthelsetjenesten – både den offentlige og den private.

Fastlegene er etter min mening grunnmuren i vårt solidariske norske helsevesen.
  • Sverre Uhlving
    Pensjonert lege, medlem av kommunestyret og Utvalg for helse og velferd i Stavanger (Ap)
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg viser til min kronikk 28. november og kommentar fra Mette Vabø og Ann Elin Piel, Venstre 30. november.

En fastlegeordning som fungerer godt vil sikre at det er de rette pasientene som blir henvist videre og er dermed viktig for å sikre at ressursbruken også i spesialisthelsetjenesten blir mest mulig effektiv og likeverdig. Det vil også si at de med størst behov blir prioritert.

Ved fritt behandlingsvalg er det de private aktørene som avgjør hvor de skal etablere seg og hvilke typer undersøkelser og behandling de skal tilby. Det offentlige som betaler, har altså ikke styring med hvilke undersøkelser og behandlinger som utføres.

Arbeiderpartiet er positive til private ideelle helseinstitusjoner og er heller ikke imot kommersielle aktører, men ønsker at det offentlige skal bestemme hvilke undersøkelser og behandlinger de skal kunne tilby på det offentlige sin regning. Pasientene beholder fortsatt muligheten til å velge behandlingssted – både offentlige sykehus, private ideelle institusjoner og private kommersielle med avtale, men på en mer rettferdig og ressurseffektiv måte.

Fastlegene er etter min mening grunnmuren i vårt solidariske norske helsevesen. De styrer svært mye av ressursbruken ved at de vurderer om det er behov for ytterligere undersøkelser og behandling i spesialisthelsetjenesten. En velfungerende primærhelsetjeneste er helt avgjørende for at spesialisthelsetjenesten ikke skal «drukne» i henvisninger. Det er for tiden for få fastleger. Den nåværende regjeringen styrker derfor budsjettet for neste år for å bedre dette og varsler ytterligere styrking.

Publisert: