• Endringene i forslaget til sentrumsplan for Stavanger er gode, med mindre og lavere nybygg på både Holmen og ved jernbanestasjonen/Byterminalen, og Holmens egenart ivaretas bedre, skriver Arkitektforeningen. Stavanger kommune
    Galleri

Arkitektforeningen: Den reviderte sentrumsplanen mer fremtidsrettet

DEBATT: Stavanger Arkitektforening ser positivt på de endringene som er gjort i det nye forslaget til sentrumsplanen. Vi diskuterer gjerne forslag som kan være med på å gjøre planen til et godt styringsverktøy for den videre utviklingen av sentrum.