Ureint trav om datasenter og batterifabrikker

DEBATT: Området som Svein Kvernstuen i CEO Beyonder vurderer som aktuelt til utbygging av datasenter og batterifabrikker på Kvernaland, er beiter/myrer med spesielt sårbar natur.

«Den handler om et bygdefolk som fortvilt forsøker å stoppe en utbygging som i praksis vil kvele hele bygda bak gigantiske fabrikkbygninger», skriver Øystein Nereng.

Debattinnlegg

 • Øystein Nereng
  Leder i Vern Kvernaland
Publisert: Publisert:

I Aftenbladet 26. juli under overskriften «UiS vil utdanna framtidas batteriekspertar» blir Svein Kvernstuen, CEO i Beyonder, intervjuet. I siste del blir han utfordret til å kommentere folks skepsis til å bruke areal til utbygging av datasenter og batterifabrikkar. Der går Kvernstuen på en «to for en» smell; han gir en helt uriktig beskrivelse av kvaliteten på jorda han ønsker å bygge ned på Kvernaland, og han forsøker å redusere motstanden mot planene til en «not in my backyard (NIMBY)» kamp. Dette er ureint trav, Kvernstuen!

Ukjent størrelse

Men først en liten avklaring: Vern Kvernaland anerkjenner at Norges behov for både datasenter og batterifabrikker er reelt, men behovet er av en til nå ukjent størrelse. Dersom batterifabrikker og datasenter skal kunne bli en del av det grønne skiftet, må de underlegges demokratisk kontroll, kappløpet må stoppes! Det er først når vi har avklart hvor mange vi trenger/ønsker, hvor mye kraft har vi å avse, hva bidrar de med til fellesskapet og ikke minst; når vi har funnet de minst konfliktfylte arealene i landet, at denne industrien kan inkluderes i noe skifte som er grønt.

Dere er ikke velkomne til Kvernaland.

Men så til saken: «Eg forstår at det ikkje er hyggeleg å få ein svær batterifabrikk i bakhagen», uttaler Kvernstuen. Kampen mot utbygging rundt Kvernaland er ikke en enkel NIMBY-kamp som han forsøker å redusere den til. Den handler om et bygdefolk som fortvilt forsøker å stoppe en utbygging som i praksis vil kvele hele bygda bak gigantiske fabrikkbygninger. Det handler om bevaring av matjorda vår, den dyrka-, den dyrkbare og beitejorda. Det handler om bevaring av viktig og sårbar natur, med lokal, regional og nasjonal verdi, og det handler om å bevare friluftsområdene våre; som alle vil bli sterkt påvirket eller ødelagte.

Les også

Lunsj med Lars: Hvor mye matjord skal vi ofre for dobbeltspor og batterifabrikker?

Foreslått vernet

Området som han vurderer som aktuelt på Kvernaland, er beiter/myrer med spesielt sårbar natur og blir vurdert til regionalt/nasjonalt viktig. De er foreslått vernet. Områdene er prioritert videre fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet og ligger til behandling der. Dette er områder som i dag blir brukt til beite for sau og storfe, og beite er da pr. definisjon matjord!

Ecofact (07.10.20) definerer jorda som Naturbeitemark, og vurdert til sårbar (VU) i Norsk rødliste for naturtyper». Det er derfor uforståelig for oss at han velger å definere jorda slik: «Areal som me evaluerer er i beste fall utmark. Det er viktig for oss også at me ikkje tek dyrka jord. Desse områda er ikkje potensiell jordbruksjord.»

Hvis vi velger å se bort i fra den store verne- og bruksverdien av området som Kvernstuen sier ikke er potensiell jordbruksjord og ser på muligheten for nydyrking, så er det ingen tvil om at det er fullt mulig på disse områdene. Driftige og motiverte grunneiere har dyrket opp store deler av omlandet gjennom de siste 70 år. På flyfoto kan vi se at dette følger eiendomsgrensene, og det viser tydelig at det ikke handler om kvaliteten på jorda, men om grunneier har ønsket/ikke ønsket å nydyrke.

Vern Kvernaland fikk i vinter/vår avholdt et møte med Kvernstuen m.fl. Der ga han inntrykk av å ha forståelse for Vern Kvernalands argumenter, og grunnlaget for motstanden. Han mente også å ha inngående kjennskap til verdiene som befinner seg på området.

Det var tydeligvis ikke et riktig inntrykk. Han er visst ikke bedre enn noen av de andre aktørene. Å snakke ned de negative konsekvensene av utbyggingen, i et forsøk på å framstå grønnere har også Kvernstuen nå begynt med.

Ikke velkomne

Vi er minst 3559 som ikke aksepterer at dere etablerer dere her. Av disse er 1308 Kvernalandsbuer! Det er tett på hele den voksne befolkningen som stemte på valgdagen i 2019. Dere er ikke velkomne til Kvernaland.

Kappløpet er avbrutt pga. urent trav, dere må finne mindre konfliktfylte områder å bygge på!

Les også

 1. UiS vil utdanna framtidas batteriekspertar: – Svært potensial

 2. UiS planlegg nytt, grønt studietilbod

Publisert:
 1. Debatt
 2. Batteriproduksjon
 3. Datasenter
 4. Klima- og miljødepartementet

Mest lest akkurat nå

 1. Cupfinalekongen gnistret da Viking slo RBK. Nå venter Kongsvinger

 2. – Fest løse gjenstander

 3. Viking-børsen: «Verdens beste trønder»

 4. Rengjør utstyr før og etter bruk, rådes vi på treningssentrene. – Ikke nødvendig, mener FHI

 5. Denne uka måtte flere ut med 3000 kroner for bruk av et slikt skilt

 6. Slik mistet Steinkjerringa nesa