• «Tannpleierforeininga er bekymra for ein negativ utvikling når det gjeld karies blant barn», skriv Hilde Aga.

Prisauke på sukker er rett medisin

DEBATT: Norsk Tannpleierforeining støttar KrF sitt forslag til auke av sukkeravgifta i kampen mot livsstilsjukdomar.