• «Samlet sett er det bedre økonomi for kommunen å bygge nytt rådhus enn det hadde vært å bygge om eksisterende rådhus», skriver Arne Buchholdt Espedal. Jon Ingemundsen

Gir ikke mening å leie fremfor å eie rådhuset

DEBATT: Jeg registrerer i avisene kommentarfelt og på Facebook at noen er kritiske til å bruke penger på et nytt rådhus i Sandnes. Det har jeg forståelse for om man ikke kjenner bakgrunnen for at kommunen bygger nytt rådhus.