• – Vi mener at terskelen for når man definerer en behandlingsmetode som «dokumentert» bør være vesentlig høyere enn to pilotstudier, skriver Joar Øveraas Halvorsen og Jan Ivar Røssberg. Shutterstock

Dokumentasjonen for medisinsk behandling holder ikke

DEBATT: Det finnes lite til ingen dokumentasjon på effektiv behandling uten bruk av medisiner ved de mest alvorlige psykiske lidelsene.