Folk i Hillevåg må snakke opp bydelen sin!

DEBATT: Stavanger kommune har vedtatt en områdesatsing på 7,5 millioner kroner for Hillevåg bydel – vi skulle gjerne hatt mer, men dette er en god start.

– Vi trenger flere som snakker opp bydelen og fremmer gode tiltak, skriver Karl Anders Mæland Nilsen. Foto: Jon Ingemundsen

Debattinnlegg

 • Karl Anders Mæland Nilsen
  Leder i Hillevåg bydelsutvalg (Sp)
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Tirsdag 19. juni ble rapporten «Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse» av IRIS på oppdrag av Stavanger kommune offentliggjort. Dette er en grundig rapport som ser på positive og negative utfordringer etter bl.a. intervjuer med innbyggerne i Kvalaberg, Saxemarka og Bekkefaret.

Godt tilfredse

Det er viktig å presisere at innbyggerne er godt tilfredse med å bo i bydelen, IRIS-rapporten slår fast at det er trygt og godt og bo i Hillevåg. En levekårsundersøkelse sier jo ikke noe om hvordan den enkelte innbygger har det, mer om forutsetningene i de enkelte områdene.

Jeg mener det er tre områder som må prioriteres.

Barn og unge i bydelen. I rapporten vises det til at en stor del av barn og unge i bydelen lever i lavinntektsfamilier. Å få økt inntekten over natten er ikke så enkelt, men det er mange tiltak som kan iverksettes kjapt. En høyere voksentetthet i skole og barnehage, flere lærere, mer søkelys på tilrettelagt opplæring (det er opp mot 30 prosent med innvandrerbakgrunn), gratis skolemat og en ennå bedre leksehjelp vil ha umiddelbar effekt. En økt satsing på allerede eksisterende fritidstilbud vil komme de unge direkte tilgode, og kanskje noen nye tilbud som treffer barn og unge som ikke deltar i tradisjonelle aktiviteter vil også kunne øke trivsel og oppvekstmiljø. Vi kan også tilrettelegge med gode møteplasser både utendørs og innendørs.

Boligutbygging. Reguleringsplaner må legge til rette for utbygging/transformasjon på riktig sted og med rett sammensetning av boligstørrelser. Det er stor gjennomtrekk i bydelen, hvis de som velger å bosette seg i bydelen blir boende, vil dette ha en positiv effekt for nærmiljøet og nabolaget. En mer variert boligsammensetning vil legge til rette for barnefamilier og aleneboende. Antallet kommunale boliger må og fordeles bedre i kommunen, nå er tettheten for høy i Hillevåg i forhold til resten av kommunen.

Trafikkutfordringer. I dette området har vi to hovedferdselsårer som skjærer igjennom. Hillevågsveien/Bussveien har en positiv effekt med et meget godt kollektivtilbud, samtidig som det oppleves som en flaskehals for personbiler med økt trafikk. Dette gir nærmiljøskader som støv og støy. Det mangler ikke på forslag til løsning og engasjement på dette konkret. Motorveien har lokalt sett kun negativ påvirkning. Den beste løsningen vil være en kulvert eller lokk over veien. Videre trenger vi mer tilrettelagte sykkelveier og bedre alternativ for gående. Kanskje flere depot for gratis bysykler kan ta unna noe av køen på Hillevågsveien?

Ordfører fra Hillevåg?

Tilslutt er det viktig for innbyggerne å engasjere seg. Vi trenger flere som snakker opp bydelen og fremmer gode tiltak. Jeg håper at områdesatsingen vil gi en økt bevissthet også på dette. Det hadde vært fantastisk med 10-15 bystyrerepresentanter fra Hillevåg etter valget i 2019 – tenk om ordføreren bor i Hillevåg!

Les også

 1. Hillevåg vil ha flere voksne i skolene

 2. Boligområdet påvirker barn og unges sjanser til å lykkes i livet

Publisert:
 1. Debatt
 2. Fattigdom
 3. Stavanger kommune
 4. Hillevåg

Mest lest akkurat nå

 1. De betalte 750.000 kroner i leie for russe­bussen. Så kom smitten og en sabotasje

 2. Viktig vekker for Sandnes Ulf da Bryne spilte på seg selvtillit

 3. Denne elbilen får omstridt bensin­motor

 4. Råkjører tatt i 191 km/t i 60-sone: – Livsfarlig

 5. Sofie og vennene tar av seg russedressen: – Føles som en «walk of shame»

 6. Tidligere dørvakt fra Gjesdal får mektig Frp-verv