• – Dersom UiS ønsker å være på høyde med sitt samfunnsoppdrag, sin tid og konkurrerende læresteder, bør man velge å styrke faget ved å gi flere ressurser, skriver Tarjei Mandt Larsen. Helene Andreassen

UiS bør styrke ex.phil.

DEBATT: Den senere tids debatt om ex.phil. ved UiS kan ha skapt inntrykk av at de som står ansvarlige for faget, har svært ulike syn på dets funksjon. Slik er det ikke.