UiS bør styrke ex.phil.

DEBATT: Den senere tids debatt om ex.phil. ved UiS kan ha skapt inntrykk av at de som står ansvarlige for faget, har svært ulike syn på dets funksjon. Slik er det ikke.

– Dersom UiS ønsker å være på høyde med sitt samfunnsoppdrag, sin tid og konkurrerende læresteder, bør man velge å styrke faget ved å gi flere ressurser, skriver Tarjei Mandt Larsen.

Debattinnlegg

 • Tarjei Mandt Larsen
  Tarjei Mandt Larsen
  Førsteamanuensis i filosofi, Handelshøgskolen ved UiS, UiS
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Det tilbys per i dag seks ex.phil.-emner ved UiS. Disse skiller seg fra hverandre når det gjelder undervisningsopplegg og pensum. Men ambisjonen er den samme: Å øke studentenes bevissthet om spørsmål av grunnleggende akademisk, samfunnsmessig og eksistensiell betydning, og stimulere deres evne til selvstendig refleksjon over disse. Slik sett står de alle innenfor tradisjonen fra Arne Næss.

Store filosofiske spørsmål

Et annet fellestrekk, som deles med tilsvarende emner ved de andre universitetene, gjelder fagets generelle innretning, som er problemorientert snarere enn historisk, slik den tradisjonelt var: Heller enn å fokusere på store filosofer og deres teorier, legges vekten på store filosofiske spørsmål, og filosofiske teorier trekkes inn som utgangspunkt for egen refleksjon over disse.

Hvilke spørsmål som betones varierer. Emnet ved Handelshøgskolen, som langt på vei deler struktur og innhold med emnene ved Institutt for medie- og samfunnsfag, Institutt for kultur- og språkvitenskap, og Institutt for sosialfag, er orientert rundt fire grupper av spørsmål: Etikk (spørsmål om prinsippene for moralske vurderinger), politisk filosofi (spørsmål om staten og dens rettmessige myndighetsområde), menneskesyn (spørsmål om menneskets grunnleggende natur) og vitenskapsteori (spørsmål om vitenskapens egenart og status).

Å opparbeide et bevisst forhold til slike spørsmål er viktig av flere grunner. Den viktigste er at det bidrar til å etablere et rammeverk for å forstå seg selv og den samfunnsmessige sammenheng man står i, og derigjennom bli i stand til å bevege seg innenfor denne som et fritt og ansvarlig individ.

Underlig

På universitetshold anses det i økende grad som vesentlig at høyere utdannelse skal bidra til slik forståelse. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at ex.phil. rustes opp på landsbasis: Ved Norges største universitet, NTNU, utlyste man for eksempel nylig ti nye ex.phil.-stillinger, blant annet for dekke behovet ved de nylig innlemmede Høgskolene i Ålesund og Gjøvik. Ryktene om ex.phils nært forestående død er altså betydelig overdrevne, og OsloMets påståtte fremtidsrettede beslutning om å erstatte ex.phil med et teknologiorientert tech.fil., fremstår som underlig.

Dersom UiS ønsker å være på høyde med sitt samfunnsoppdrag, sin tid og konkurrerende læresteder, bør man velge å styrke faget ved å gi flere ressurser til eksisterende emner, opprette nye emner og integrere alle emnene sterkere i studieløpene hvor de inngår.

Les også

 1. Hvor lenge vil ex.phil. eksistere?

 2. Samfunnet trenger generalister

 3. Får vi bedre leger, sykepleiere, advokater eller oljeingeniører av at de kan sin Descartes, Kant eller Aristoteles?

Publisert:
 1. Debatt
 2. Filosofi
 3. Universitet
 4. Etikk
 5. Høyere utdanning

Mest lest akkurat nå

 1. Eldre kvinne kjørte gjennom gangsti på Stokka

 2. – Akkurat nå ligger strøm­prisen i Sverige og Danmark på 15 øre. Hvordan forklarer dere det? Vi betaler 82 øre

 3. Navnet på omkommet MC-fører i Sandnes frigitt

 4. Mindre steinras på Hunnedalsvegen - et kjørefelt sperret av

 5. Denne leverandøren har de minst fornøyde kundene

 6. Ryfast i elbil-toppen i Norge