• Her er en idéskisse for veteranbåthavnen fra et av høringsinnspillene fra Stavanger Veteranskipshavn. Den viser hvordan dette fine området åpnes og ivaretar sentrumsplanens intensjoner om fri sikt fra Klubbgata ned mot havnen. (Da illustrasjonen ble laget, var det vedtatt at parkeringshuset på Jorenholmen skulle fjernes, noe som senere er endret.) Kåre Wathne

Veteranbåthavn ved Jorenholmen blir en turistmagnet

STAVANGER: Reiselivsnæringen er i sterk vekst. Skal Stavanger være med på veksten, trenger byen en veteranbåthavn i sentrum – ved Jorenholmen/Oljemuseeet.