• «Ensidig mistenkeliggjøring har minst én uheldig konsekvens: Folk nøler eller venter med å oppsøke hjelp, mens vi vet at vi kan spare mye lidelse med tidlig behandling», skriver Wenche ten Velden Hegelstad. Her helseminister Bent Høie. Jon Ingemundsen

Høie er over grensen til det arrogante

DEBATT: Helse- og omsorgsminister Bent Høie sitt tilsvar om tvang i psykisk helsevern i Aftenbladet 4. mars er over grensen til det arrogante, og grenser til det mistenkeliggjørende.