350-kronersgrensen er ikke forsvarlig

DEBATT: Med en kraftig økende digital grensehandel, er det på tide at Norge også tilpasser seg virkeligheten. Netthandel er kommet for å bli.

«KrF ønsker et varmere og mer inkluderende samfunn der flere mennesker kommer i arbeid, og da trenger vi spesielt arbeidsplasser for unge uten høyere utdanning, slik norsk handelsnæring kan tilby», skriver Kjell Ingolf Ropstad.
  • Kjell Ingolf Ropstad
    Nestleder i KrF og finanspolitisk talsperson
Publisert: Publisert:
350-kronersgrensen - Tolletaten
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

På lederplass 20. april tar Stavanger Aftenblad til orde for å beholde 350-kronersgrensen. Avisen mener KrF «har øst seg voldsomt opp og lovet å fjerne grensen». Bakgrunnen er at vi har fremmet et forslag der vi ber regjeringen utrede fjerning av avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet med verdi under 350 kroner i statsbudsjettet 2019.

Flere i arbeid

Hvorfor gjør vi dette? Jo, dette handler om hvilket samfunn vi ønsker å ha. KrF ønsker et varmere og mer inkluderende samfunn der flere mennesker kommer i arbeid, og da trenger vi spesielt arbeidsplasser for unge uten høyere utdanning, slik norsk handelsnæring kan tilby. Da kan ikke en slik konkurranseulempe for norsk varehandel forsvares.

Aftenbladet argumenterer med at momsfritaket skaper mindre byråkrati og gjør hverdagen enklere for forbrukerne. Vi trenger ikke å se lenger enn til Finland for å se at dette ikke nødvendigvis stemmer. Som en av flere mulige løsninger, fungerer den finske modellen ved at forbruker selv betaler moms og toll gjennom en elektronisk tjeneste. Tjenesten er gratis å bruke, og det finske postverket tar heller ikke noe ekstra gebyr ved forsendelsen når forbruker gjør jobben selv i forkant. Jeg er sikker på at forbrukerne aksepterer lik moms på varene så lenge de slipper skyhøye gebyrer.

Hindre konkurransevridning

Får vi på plass en slik modell, vil det både hindre konkurransevridning mellom norske og utenlandske aktører og tap av norske arbeidsplasser, forbrukerne vil lett kunne handle på nett fra utlandet uten uforholdsmessig store gebyrer og man vil tette «momshullet» som gir store tap av inntekter til statskassen.

Hele EU tenker som Finland og har allerede vedtatt at alle avgiftsfrie grenser skal bort for å sikre like konkurransevilkår ved netthandel og unngå tap av mva-inntekter. Med en kraftig økende digital grensehandel, er det på tide at Norge også tilpasser seg virkeligheten. Netthandel er kommet for å bli.

Publisert: