• – Fortsatt har ny sentrumsplan hovedfokus på ny bebyggelse med innslag av høyhus. Politikerne sa ja til 26 etasjer i Knud Holmsgate (illustrasjonen viser 26 etasjer), men dette er visstnok senere redusert til 16 etasjer, skriver Per Th. Grimnes, Nils Jacobsen og Rolf Skjelstad. Alliance Artkitekter

Hva kom først, høna eller egget?

DEBATT: Spørsmålet melder seg etter å ha studert forslag til ny sentrumsplan. Så langt vi kan se satser planen på at «eggene» skal komme først, i sum en dobling av aktiviteten i sentrum, nær 700.000 nye kvadratmeter.