• «Gjennom verneplikten har vi hatt et redskap for sosial integrering. Vi har skapt relasjoner mellom ulike grupper av norsk ungdom», skriver Seniortanken. NTB Scanpix

Er verneplikten god nok i dag?

DEBATT: Forsvaret er meget tilfreds med hvordan vernplikten praktiseres i dag, men er samfunnet vårt best tjent med det?