Sammen for et bedre klima

DEBATT: Denne uken inviterer arbeidslivets parter til klimadugnad. Dette gjør vi fordi et bedre klima starter i arbeidslivet, og vi har alle ansvar for å finne de gode løsningene sammen.

«Vi vil gjøre det enklere å bli mer klimavennlig. Derfor har vi laget en meny av større og mindre tiltak som kan gjennomføres på den enkelte arbeidsplass», skriver Eirin Sund og Charlotte Sørås.

Debattinnlegg

 • Eirin Sund
  Distriktssekretær, LO
 • Charlotte Sørås
  Politisk rådgiver, NHO Rogaland
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Arbeidslivets klimauke skal gjøre oss alle mer oppmerksomme på det som kan gjøres på den enkelte arbeidsplass, og sikre samarbeid mellom ledere, ansatte og tillitsvalgte i gjennomføringen av klimatiltak.

Lavutslippssamfunnet

For å unngå de mest alvorlige konsekvensene av global oppvarming og for å levere på Paris-avtalen skal vi jobbe mot lavutslippssamfunnet. Det betyr at vi må finne helt nye måter å løse mange oppgaver og tjenester på, og det vil kreve innovasjon, endring og omstilling innenfor den enkelte virksomhet. Vår vurdering er at dette gjøres best i et samspill mellom virksomhetenes ledere, de ansatte og tillitsvalgte, og hvor myndighetene bidrar med støttende tiltak.

Ingen kan forventes å gjøre alt, men alle kan gjøre litt.

Vi ser mange fordeler ved å være i førersetet for en slik utvikling. Det handler ikke bare om å bidra til at Norge når sine klimaforpliktelser. Klimaløsninger gir mer effektiv drift og et bedre arbeidsmiljø. Etterspørselen etter nye løsninger i norsk næringsliv vil øke og dermed bidra til næringsutvikling, jobbskaping og konkurransekraft.

Hva kan din virksomhet gjøre?

Vi vil gjøre det enklere å bli mer klimavennlig. Derfor har vi laget en meny av større og mindre tiltak som kan gjennomføres på den enkelte arbeidsplass. Det handler om alt fra å bli en mer bevisst innkjøper og utfordre leverandørmarkedet på mer miljøvennlige løsninger til mer effektiv transport og bruk av kollektive løsninger, kildesortering og gjenbruk.

600 bedrifter

Ingen kan forventes å gjøre alt, men alle kan gjøre litt. I anledning klimakampanjen er 600 små og mellomstore bedrifter spurt om klima og miljø. Åtte av ti er veldig opptatt av dette, men atskillig færre gjør noe med det. Likevel finner vi hederlige eksempler på reduksjoner både i utslipp av klimagasser og forbruk av energi.

Avinor skal halvere egne totale, kontrollerbare klimagassutslipp innen 2020. Stavanger Lufthavn Sola er klimasertifisert i den internasjonale Airport Carbon Accreditation (ACA)-ordningen og jobber hele tiden med å redusere sitt karbonavtrykk.
Statoil ser betydningen av å redusere karbonavtrykket både for et bedre klima og for å beholde konkurransekraft. Norges største operatørselskap er også opptatt av å se de mulighetene som ligger i overgangen til lavkarbonsamfunnet. Innen 2020 skal Statoil bruke opp mot 25 prosent av sine forskningsmidler på nye energiløsninger, og innen 2030 skal selskapet redusere sine CO₂-utslipp med tre millioner tonn.

Mange små bekker

Veien mot lavutslippssamfunnet er ikke én, men mange små bekker som til sammen blir til en større, bredere og raskere elv. Fundamentet må bygges på godt samarbeid, men også konkurranse om å utvikle og ta i bruk de beste løsningene.

LO og NHO oppfordrer derfor ansatte og bedrifter til å engasjere seg i klimauken og være gode rollemodeller for den omstillingen vi skal gjennomføre.

Les også

 1. Den nye regjeringen sier nei til sjødeponi

Publisert:
 1. Debatt

Mest lest akkurat nå

 1. Derfor er det sommergrønt i Rogaland i januar

 2. Kvinne til sykehus etter kollisjon i Randaberg

 3. Trebarnsmoren stresset hver morgen. Så fant hun løsningen. Fem tips for en bedre morgen.

 4. Styret på elsparkesykkelen knakk i fart: – Det var ekkelt

 5. – Tiltakene plager mer enn sykdommen

 6. Åtte spørsmål og svar om vaksinen nå og fremover