• – Mange barn og unge lider uten å få nødvendig hjelp og oppfølging, skriver Grethe Stødle. Shutterstock

Stavanger må sette oppvekst først

DEBATT: 2968 barn i Stavanger levde i 2016 i familier med vedvarende lavinntekt (relativ fattigdom). Dette er en økning på 900 (43,6 prosent) i løpet av fem år.