Stavanger må sette oppvekst først

DEBATT: 2968 barn i Stavanger levde i 2016 i familier med vedvarende lavinntekt (relativ fattigdom). Dette er en økning på 900 (43,6 prosent) i løpet av fem år.

Publisert: Publisert:

– Mange barn og unge lider uten å få nødvendig hjelp og oppfølging, skriver Grethe Stødle. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

 • Grethe Stødle
  Leder i Stavanger Røde Kors Omsorg
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Relativ fattigdom betyr at gruppen mangler ressurser til å delta i aktiviteter og opprettholde den levestandard som er vanlig i samfunnet rundt dem.

Bekymret rådmann

Stavanger er et av stedene i Norge med størst sosiale forskjeller, sier en bekymret rådmann Per Kristian Vareide til Aftenbladet 26. mars.
I rapporten Sosial Puls, som Røde Kors har utarbeidet sammen med Statistisk sentralbyrå (SSB), er gruppene med
de størst humanitære behovene i Norge kartlagt. De åtte på topp er:

 • Personer med alvorlige rusproblemer.
 • Barn som utsettes for mishandling, vold, mobbing og omsorgssvikt.
 • Asylsøkere, særlig barn og de som har fått avslag.
 • Eldre med og uten demens, i sykehjem.
 • Personer med alvorlige psykiske lidelser.
 • Langtids sosialhjelpsmottakere.
 • Fattige barnefamilier.
 • Unge utenfor eller i randsonen av arbeidsliv og utdanning.

Halvparten av behovene er direkte knyttet til barn og unge, og ytterligere tre (rusavhengighet, psykisk sykdom og sosialhjelpsmottakere) er utfordringer som ofte skyldes en krevende oppvekst. Et av de viktigste grepene for å hindre lidelse og nød i Norge, er derfor en betydelig styrking av innsatsen mot barn og unge.

En vond barndom varer livet ut.
Les også

Fattigdomssjokket må få konsekvenser

Grunn til uro

De tall rådmann Vareide nå har presentert, gir grunn til uro. Stavanger Røde Kors tilbyr en rekke tiltak for å møte de utfordringene økende fattigdom blant barn fører med seg. ​Samtidig mener vi myndighetene må trappe opp innsatsen overfor barn og unge drastisk. Sosial Puls avdekker systemsvikt og store hull i barn og unges sikkerhetsnett. Mange lider uten å få nødvendig hjelp og oppfølging.

Myndighetene må sette oppvekst først, og styrke innsatsen gjennom flere grep:

 • En systematisk oppfølgning av alle barn, hvor alle kommuner jevnlig må kartlegge og vurdere barn og unges oppvekstmiljø og sårbarhet. Kommuner med særlige utfordringer må havne på en egen liste for kommuner med utfordrende oppvekstsvilkår som utløser ekstra ressurser og oppfølgning.
 • En av de største utfordringene knyttet til psykisk vold, mobbing og utestengelse blant unge er at en stadig større del av dette foregår via digitale medier og er gjerne
  skjult fra foreldre og lærere. Vi må derfor styrke opplysningsarbeidet om digital mobbing, og skolene må få et større ansvar for å ta tak i og håndtere hets, mobbing
  og vold som utøves gjennom sosiale medier.
 • Forebyggende tiltak overfor barn og unge må lovfestes. I dag blir fritidstiltak og sosiale møteplasser for ungdom ofte nedprioritert, fordi de er ikke lovpålagt.
 • Vi må ha et bedre lokalt samarbeid om oppvekst hvor lokale frivillige og myndigheter som arbeider med barn og unge, møtes jevnlig og deler erfaringer og utfordringer.

Gode krefter må jobbe sammen

Røde Kors har et bredt aktivitetstilbud også i Stavanger, men for å lykkes må alle gode krefter jobbe sammen. Alle må vi strekke oss litt lenger. Vi må bry oss, vise omsorg og omtanke. Også politikerne må merke seg rapportens klare melding om å prioritere
oppvekst. Det er vår felles plikt å ta tak i disse utfordringene.

La meg samtidig understreke at de fleste barn er heldige fordi de vokser opp i Norge. Unntakene er imidlertid alvorlige for de det gjelder. Vi kan ikke marginalisere noens lidelse og nød, bare fordi de lever i et samfunn hvor de aller fleste av oss i realiteten har få alvorlige bekymringer. En vond barndom varer livet ut. Vi kan ikke akseptere at så mange barn og unge ikke får den hjelpen de trenger.

Publisert:

Les også

 1. 900 flere fattige barn på fem år i Stavanger

 2. Foreslår rabatt for foreldre med barn i barnehage og SFO

 3. – Det finst ingen kvikk-fiks mot barnefattigdom

 4. Frp vil listeføre fattige barn

 5. Diskuterte barnefattigdom i Stavanger

Mest lest akkurat nå

 1. Folk fortsatte festen hjemme

 2. Ingenting er endret i det 100 år gamle huset. Her bor Carl Egil uten kjøleskap

 3. Leteaksjon på sjøen etter mann i natt - hadde svømt i land

 4. Han trener 30 timer i uken. Nå skal han kutte skjermtiden på mobilen.

 5. Her har hytte­salget doblet seg i sommer

 6. Gjestene vil aldri i si levetid gløyma bryllaupet til Kjersti og Stian Sletten frå Sandnes

 1. Debatt
 2. FNs barnekonvensjon
 3. Mobbing
 4. Røde Kors
 5. Per Kristian Vareide