• «Nå må barnefamiliene som har minst, se at hele barnetrygden trekkes fra før de får utbetalt sosialstønaden. I Sandnes utgjør dette til sammen 3,8 millioner kroner», skriver Heidi Bjerga fra SV. NTB Scanpix (illustrasjonsbilde)

O jul med din glede … Sandnes

DEBATT: I Sandnes kunne vi sørget for at julen ble annerledes for familiene som har det vanskelig økonomisk. Vi kunne bestemt at barnetrygden ikke skal trekkes fra sosialstønaden for barnefamiliene som trenger økonomisk støtte i en vanskelig tid.