Formidling av vikingtiden bør håndteres av få, sterke fagmiljøer

KRONIKK: Ved Arkeologisk museum er det en klar oppfatning at en eventuell etablering av et formidlingssenter for vikingtiden i Rogaland må basere seg på de eksisterende faglige miljøene.

Over 200.000 besøkende har sett vikingtid-utstillingen «Utferd» ved Arkeologisk museum. I det kommende formidlings- og magasinbygg vil det bli lagt til rette for mer om vikingtiden.
  • Ole Madsen
    Ole Madsen
    Direktør, Arkeologisk museum, UiS
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger ser betydningen av en større satsing på vikingtiden og har i lengre tid arbeidet for å oppnå dette. Det inkluderer både en styrket forskning rundt vikingtiden og en kunnskapsformidling som kan skape begeistring og engasjement for Rogalands rike vikingtidhistorie.

Utstilling og nybygg

Ved Arkeologisk museum er vikingtiden i Rogaland en sentral del av formidlingen. I museets faste utstilling finnes i dag en vikingutstilling under navnet «Utferd», hvor gjenstander og runesteiner er stilt ut, og hvor vikingenes liv og ferder til vesterhavsøyene er gitt stor plass. Siden åpningen av denne utstillingen i 2012 har omlag 200.000 besøkende fått oppleve Rogalands flotte og rike vikinghistorie på museet.

Sverd fra Nærland i Hå. Mange ser på sverdet som det sterkeste symbolet for vikingtiden. Sverdet var en viktig følgesvenn og kunne bety forskjellen mellom liv og død.

Arkeologisk museum har planer om en betydelig utviding av formidlingstilbudet om vikingtid. Et nytt formidlings- og magasinbygg er tatt inn i statsbudsjettet, men mangler foreløpig endelig beslutning om finansiering. I dette bygget vil det være rom for en storslagen presentasjon av vikingtiden, både temamessig og ved bruk av eksperimentell teknologi. De aller fleste gjenstandene fra vikingtid som er funnet i Rogaland, befinner seg på museet, og museet vil i tillegg kunne låne inn sentrale gjenstander som eies av andre museer.

Arkeologisk museum vil utvide kunnskapen om vikingtiden ved å igangsette et forskningsprosjekt om temaet. Et virkemiddel vil være å knytte sterkere kontakter med vikingtidsmiljøet i Irland. Funn av mange gjenstander viser at det var forbindelse mellom Rogaland og den delen av befolkningen i Irland som hadde sine røtter på Vestlandet. Det foreligger allerede planer om samarbeid på et bredt felt, inkludert utstillinger.

Jernaldergården

Det nye besøkssenteret ved Jernaldergården på Ullandhaug i Stavanger er del av formidlingen av tiden som ledet fram til vikingtiden.

Tidligere i år åpnet et nytt og flott besøkssenter på Jernaldergården på Ullandhaug. Gården er gjenreist på tuftene fra folkevandringstid (400–550 e.kr), men er geografisk og visuelt knyttet opp mot Hafrsfjord, og slaget som fant sted her i år 872.

I vikingtiden kulminerer en større samfunnsendring der trådene kan trekkes flere hundre år bakover i tid slik at Jernaldergården blir et naturlig område for formidling av vikingtidens kultur og samfunnsomveltninger. Ved utgravingen av Jernaldergården ble det funnet en grav fra vikingtiden. Med det nyåpnete besøkssenteret, og den nye rekonstruksjonen av to av husene på gården, vil Ullandhauggården bli en perfekt arena for formidling av sammenhengen i utviklingen fra folkevandringstid, gjennom vikingtiden og inn i middelalder, der grunnleggingen av Stavanger på 1100-tallet blir sentral.

Slaget i Hafrsfjord er kort beskrevet i det samtidige Haraldskvadet og i den flere hundre år yngre sagalitteraturen. Det er imidlertid ennå ikke påvist fysiske spor som kan knyttes til slaget, noe som foreløpig gjør visualisert, forskningsbasert formidling vanskeligere. Men uansett har slaget spilt en viktig rolle i historien om nasjonsdanningen, og det er mange som påpeker at hendelsen her i år 872 bør få den nasjonale posisjonen den fortjener.

Fagmiljøenes rolle

Rogaland har i dag fem regionmuseer, i tillegg til universitetsmuseet Arkeologisk museum, der ulike deler av historien og forhistorien blir presentert. I tillegg kommer gårdsanlegget på Ullandhaug. Nordvegen og Vikinggarden Avaldsnes på Bukkøy, som er bygd på bakgrunn av utgravinger gjort andre steder i fylket, gir et spennende bilde av livet i vikingtiden.

Les også

Vikinggarden trekker 40.000 til Avaldsnes hvert år

Arkeologisk museum er opptatt av at formidlingen av vikingtiden bør konsentrere seg om få, sterke miljøer. Så vel lokalbefolkningen som turister er ute etter autentisitet. Dette kan best gis ved etablerte, forskningsbaserte institusjoner med utgangspunkt i de autentiske gjenstandene. Museet har i en årrekke arbeidet for å få det nevnte, lenge etterlengtede, magasin- og formidlingsbygget på Våland. Det er helt nødvendig at alle gode krefter samles om å få bygget realisert, der hele første etasje skal vies til vikingtiden.

Ved Arkeologisk museum er det en klar oppfatning at en eventuell etablering av et formidlingssenter for vikingtiden må basere seg på de eksisterende faglige miljøene – og gjennom dette bygge opp under det årelange arbeidet som allerede er gjort. En større satsing rundt vikingtiden som kombinerer etablert forskning og spennende og nyskapende formidlingsmetoder, vil utvilsomt gi et stort bidrag til Stavanger og regionen, både for lokalbefolkningen og for de tilreisende. Museet ønsker å være en sentral aktør i framtidige drøftinger og i et forprosjekt omkring en større satsing på vikingtiden i regionen.

Publisert: