Domkirken kan ikke bli et rent museumsbygg

DOMKIRKEN: Eirik Faret Sakariassen sitt engasjement rundt restaureringen av Domkirken er bra, men han forteller en historie om alteret som ikke er sann. Hans tilnærming er både historieløs og perspektivløs.

Når Sakariassen løfter en detalj som altersaken inn i kommunestyret ved sin interpellasjon for å be om styring, så er det til feil organ. Jeg håper byens politikere er klar over det, skriver tidligere kirkeverge Svein Inge Thorstvedt.
  • Svein Inge Thorstvedt
    Svein Inge Thorstvedt
    Kirkeverge i Stavanger 1999-2019
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Opplysningen om alterets bevaringsverdi er tatt ut av løse luften. Hva restaurering av Domkirken betyr, er nøye drøftet. Den ble fredet for ca. 20 år siden. Ethvert tiltak i bygget er regulert av kulturminneloven. Det betyr ikke at alt i Domkirken er uforanderlig de neste 1000 år. Det kan det ikke. Hvilke praktiske konsekvenser har fredning og hva betyr bevaring?

Domkirken er den mest autentiske middelalder-katedral og har sett slik ut siden rundt 1300. Men det gjelder bygningskroppen. Mye annet er endret gjennom tidene, mest innvendig. Det er derfor den har vært i kontinuerlig bruk i 700 år. Innvendige endringer er gjort som følge av ny forståelse av for eksempel teologi, liturgikk og kommunikasjon – korbuen ble fullstendig forandret, prekestolen flyttet. Nye innretninger som oppvarming, lys, lyd, instrumenter skulle innføres. Slik må det fortsatt være. Vi kan ikke mene at vår kunnskap, måte å se tingene på og å gripe ting an på, vil stå seg til evig tid.

Menighetskirke og kulturskatt

Stavanger domkirke er først og fremst en menighetskirke som «tilfeldigvis» også er et av Norges aller viktigste kulturminner. Det er et premiss for restaureringen. Det er viktig å finne balansen mellom å være menighetskirke og kulturminne og å finne løsninger for dette forholdet.

Fredede bygg skal brukes og i minst mulig grad bli museer, sier fagmiljøene. Derfor må også ting endres for å kunne være bærekraftige. En konservativ tilnærming for arbeidene i Stavanger er lagt til grunn. Domkirkens kulturelle verdi undervurderes ikke. Endringer må likevel skje for eksempel fordi gudstjenester er annerledes enn for 75 år siden.

Stedet for Domkirkens høyalter skal ikke flyttes. Historien til dagens alter er kort. Bare ca. 75 år. Utformingen her er omstridt. Det er ingen perle, men mer en praktisk løsning slik ting tok seg ut for 75 år siden. Alteret fremstår som en kommode montert på en liten vegg.

Denne veggen har ikke hatt noen funksjon siden glassmaleriene kom i 1957. Et nytt alter må bli et frittstående bord. Et tydelig kraftpunkt i kirken. De bevaringsverdige elementene i dagens alter videreføres, for å skape gjenkjennelse. Ved et frittstående alter kan messen forrettes ved at presten står bak alteret slik normalen er nå. Dagens alter hindrer det. Flere vektige grunner til endring foreligger. En mer fleksibel bruk av koret er vektig grunn for ønsket om ny løsning for knefall. Dagens er ikke regnet for å være noen kunstskatt.

En svært åpen prosess

Planen er å ha et enklere nattverdsbord/alter nederst i kortrappene, omtrent ved siden av prekestolen. Herfra vil de fleste vanlige gudstjenester bli forrettet. Det er tenkt utformet med en tydelig forhold mellom høyalter og nattverdsbord/alter. Det skal være flyttbart slik at høyalteret brukes ved de anledninger som tilsier det, med fri siktlinje. Det er liturgiske, teologiske og kommunikasjonsmessige grunner til å gjøre det slik. Det vil kommunisere tydeligere at gudstjenesten og nattverden er fellesskapets og ikke et opphøyd domene for presten.

Alle tiltak er resultat av nært samarbeid mellom mange instanser og myndigheter. Alt vurderes av mange. Alt er offentlig. Kirkelig fellesråd er i norsk lov gitt oppgaven å forvalte kirkebygg og er fullt klar over sitt kulturansvar. Det er lagt vekt på informasjon og involvering – også av byens ledende politikere. Hvert år avgis rapport og planoversikt til kommunestyret.

Når Sakariassen løfter en detalj som altersaken inn i kommunestyret ved sin interpellasjon for å be om styring, så er det til feil organ. Jeg håper byens politikere er klar over det.

Det er ingen perle, men mer en praktisk løsning slik ting tok seg ut for 75 år siden. Alteret fremstår som en kommode montert på en liten vegg.
Publisert: