Norsk jernbane går jo endelig på skinner!

DEBATT: Jernbanereformen tar Norsk jernbane inn i det 21. århundre, som vanlig sitter fagbevegelsen på bakbeina.

«De samme togene skal kjøre, de samme strekningene skal kjøres og de samme ansatte med de samme lønns – og arbeidsvilkårene skal drive togene», skriver Fredrik Myklebust Iversen.

Debattinnlegg

 • Fredrik Myklebust Iversen
  Leder, Rogaland Unge Høyre
Publisert: Publisert:

De mener gjenoppstandelsen til statsmonopolet er viktigere enn et godt togtilbud. Statsmonopol og sosialistisk jernbanepolitikk tilhører fortiden.

Flere tillitsvalgte fra Norsk Jernbaneforbund og LO maler i Aftenbladet 7. juni et bekmørkt bilde av regjeringens jernbanepolitikk. I stedet for å svartmale en historisk innsats på jernbane-fronten bør vi heller basere oss på fakta over følelser. Det er en ting i innlegget jeg kan si meg enig med kronikkforfatterne om: Regjeringen har ført en aggressiv jernbanepolitikk. En politikk som endelig har fått i gang potensialet jernbanen har i Norge. Et potensial som i alt for lang tid har blitt undertrykket av en trangsynt monopolpolitikk.

Det ser ut til at venstresidens optimale mål ikke er at jernbanen bygges raskere, at den går oftere eller at den blir rimeligere.

Ineffektiv organisering

Da den borgerlige regjeringen overtok i 2013 arvet vi en ihjelkjørt jernbane med ineffektiv organisering som ikke satte passasjerene i sentrum. Nå har vi gjennomført en stor reform som har satt passasjeren og kvaliteten i sentrum. Jernbanereformen har gjort det mulig for andre aktører å konkurrere for å kjøre på jernbanestrekningene. Dermed kan de som gjør jobben for lavest pris til best kvalitet, vinne anbud. Selskapene tar all økonomisk risiko, og staten sitter igjen med infrastrukturen og anbudsbeløpet. Du som forbruker sitter igjen med et bedre tilbud og mer penger i lommeboka.

Les også

Dagens regjering har kjørt norsk jernbane av sporet

Les også

En nødvendig modernisering

De samme togene skal kjøre, de samme strekningene skal kjøres og de samme ansatte med de samme lønns – og arbeidsvilkårene skal drive togene. Eneste endringene: En annen logo på togene og klærne til de ansatte, og flere milliarder kroner mindre fra skattebetalernes lommebok.

Resultatene av jernbanereformen taler for seg selv. Gevinsten har overgått investeringen. Kostnaden var på 1 milliard kroner, og besparelsen er foreløpig på 12 milliarder kroner. Denne besparelsen er utregnet før konkurranseutsettingen av de største togstrekningene. Kan noen komme på et samferdselsprosjekt, ei heller en statlig reform, som har vært så kostnadseffektiv?

Følelser foran fakta

Det ser ut til at venstresidens optimale mål ikke er at jernbanen bygges raskere, at den går oftere eller at den blir rimeligere. Det viktigste for dem er at staten skal så bak alle togtilbud. Verdien av at de ansatte og togene har «NSB» skrevet på seg i stedet for «Vy», er såpass viktig at vanlige folk og bedrifter må betale mer skatt. For det er nemlig det som er resultatet av en jernbanesosialisme som setter følelser foran fakta.

Staten skal ikke være alt for alle, men til for de som trenger den. Skattebetalerne trenger ikke å betale mer for et verre tilbud.

EUs 4. jernbanepakke

Jernbanekollektivistene elsker å prate ned EUs 4. jernbanepakke som et forsøk på å «snikglobalisere» norsk jernbane. Pakken vil tvert imot skape et rammeverk for bedre teknologi og mindre unødvendige grenser for næringslivet og folk flest.

Vi må huske hva jernbanen er til for. Den er til for at varer, tjenester og mennesker skal bevege seg raskt og klimavennlig fra sted til sted. Mye av denne trafikken skjer på tvers av landegrensene, og innad i Europa er det stor variasjon på standard og type teknologi.

Gjennom den 4.jernbanepakken vil jernbanesektoren bli mer konkurransedyktig ovenfor andre transportformer. Konkurransekraften økes og tilbudet forbedres og samkjøres. Sikkerheten over hele EU blir bedre, men Statens jernbanetilsyn vil fortsatt ha siste ord om sikkerheten på norsk jernbane.

Tar et stort skritt fremover

Det er hårreisende at venstresiden vil gjøre det vanskeligere for personer og bedrifter å bevege seg innad i eget land og på tvers av landegrenser på en klimavennlig måte. Det viser en indre skepsis mot alt som heter verdiskaping, internasjonalt samarbeid og god klimapolitikk.

Etter å ha tapt flere milliarder skattekroner på et kostnadskrevende statsmonopol er det bra at den borgerlige regjeringen har dreiet om jernbanepolitikken. Med jernbanereformen og EUs 4. jernbanepakke tar vi et stort skritt videre mot fremtidens effektive og utslippsfrie samferdselssektor.

Les også

 1. – Har høyreregjeringen ryddet, Hareide?

 2. – Konkurranse om toget er bra for passasjerene

Publisert:
 1. Debatt
 2. Jernbanereformen
 3. Statens jernbanetilsyn
 4. NSB
 5. Vy

Mest lest akkurat nå

 1. Ryfylke har fått sin første vingård

 2. Ny utrolig rekord for Haaland

 3. Kunngjorde at han legger opp - nå vurderer Bryne-profilen å gjøre helomvending

 4. Storbritannia strammer inn på koronareglene

 5. Førstestatsadvokat Harald L. Grønlien er død

 6. Vogntog mot personbil - mann satt fastklemt