Flere skal få fagbrev eller vitnemål

DEBATT: Nå er det flertall for regjeringens Fullføringsreform – en reform som skal sørge for at flere kan fullføre og bestå videregående opplæring, og bli bedre forberedt til videre studier og arbeidsliv.

«Elevene skal i større grad få velge fag som de er spesielt interessert i og som bedre forbereder dem på veien videre», skriver Aleksander Stokkebø og Turid Kristensen.
  • Turid Kristensen
    Stortingsrepresentant (H)
  • Aleksander Stokkebø
    Stortingsrepresentant for Rogaland, Høyre
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Regjeringspartiene og Frp har sikret flertall for regjeringens Fullføringsreform. Reformen er den største reformen i videregående opplæring siden Reform 94. Dette er en reform med mange, konkrete tiltak som skal bidra til at flere fullfører og består videregående skole, og som skal gjøre elever bedre forberedt for videre studier, læretid og arbeidslivet etterpå.

Reformen gir større rom for tilrettelagt opplæring og mer fleksible løp.

I dag har ungdommene rett til å begynne på videregående, men har som hovedregel bare tre år på seg til å fullføre og bestå, og noe lengre tid på yrkesfag. Tall fra SSB viser at inntil 5500 elever mister retten hvert år – uten å ha fullført og bestått. Vi er derfor veldig glad for at ett av hovedgrepene i denne reformen er å gi ungdommene en fullføringsrett, ikke bare enn rett til å begynne. Elevene må selvfølgelig fremdeles gjøre en innsats for å bestå, men nå får de en rett til å få opplæring frem til de gjør det.

Les også

Vi må satse på yrkesfag

Les også

Høyre-statsråd: – Vi må ikke glemme de ekstra sterke elevene

Ingen er A4-elever

Fullføringsreformen peker også på noe veldig viktig – at ingen elever er A4-elever, og at de lærer i forskjellig tempo. Et annet viktig grep er at reformen gir større rom for tilrettelagt opplæring og mer fleksible løp, både for dem som trenger mer oppfølging og for dem som trenger større utfordringer. I tillegg vil den utvidede retten også gi voksne en sjanse til å komme tilbake til videregående opplæring. Nå skal de få mulighet til å ta opplæring tilpasset sin livssituasjon og kompetanse.

Det skal bli mer fordypning og valgfrihet. Elevene skal i større grad få velge fag som de er spesielt interessert i og som bedre forbereder dem på veien videre. Samtidig så er vi klare på at fellesfagene har en viktig verdi i seg selv og en allmenndannende funksjon som vi må ta vare på.

I tillegg til at det innføres en fullføringsrett, vil fullføringsformen innebære en rett til å ta et nytt fagbrev, også til å ta et fagbrev for dem som har fullført med studiekompetanse tidligere. Fullføringsreformen inneholder også tiltak for flere læreplasser, og et forbedret tilbud til de som ikke får læreplass i første omgang. Norge trenger flere fagarbeidere, og denne reformen skal bidra til at vi får det.

For få fullfører

I dag er det fremdeles et problem at for få elever fullfører videregående skole, til tross for at fullføringen har økt de siste årene. Høyre og regjeringen har som mål at minst 9 av 10 elever skal fullføre videregående opplæring innen 2030, og at 5000 flere skal fullføre hvert år innen 2025. I dag er fullføringsprosenten 78,1 prosent. Det viser at vi har en vei å gå for å nå målet, men nå har vi funnet den veien vi trenger å gå for å lykkes.

Publisert: