Enorme verdier krever stødig styring til havs

DEBATT: Ny og mer aktiv bruk av Norges enorme havområder krever en samlet forvaltning og styring. Vi støtter ideen om et eget Sokkeldirektorat som kan favne havet av muligheter.

«Bransjene og initiativene trenger ikke å stå i motsetning til hverandre. For eksempel kan områder som er regulert til havvind konfliktfritt også planlegges for offshore havbruk», skriver innsenderne.
 • Frank Emil Moen
  Norwegian Offshore Wind Cluster
 • Andreas Heskestad
  Stiim Aqua Cluster
 • Tor Arnesen
  Norwegian Energy Solutions
 • Harald Minge
  Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Fisk og olje har formet norgeshistorien. Nå står vi foran nye utsikter, av historiske dimensjoner. Nye næringer som skal forvaltes og foredles. Naturressurser av uante verdier og gigantiske areal hvor aktiviteten må samordnes, avklares og prioriteres – basert på prinsipper om sunn sameksistens.

Gjennom snart 50 år har Oljedirektoretet representert en kultur som norsk byråkrati bør strebe etter; som et faglig, saklig, dyktig og offensivt forvaltningorgan. På vei mot jubileet er det naturlig å se hvordan OD skal fornyes.

Vi snakker om gigantiske arealer som kan utnyttes til det beste for landets økonomi og arbeidsplasser.

Støtter utspillene

Ordførerne i Stavanger, Sandnes og Sola står bak et felles utspill om at Oljedirektoratet kan videreutvikles til å bli et Sokkeldirektorat. Også Høyres gruppeleder i Stavanger kommunestyre lanserer konkrete tanker om det samme. Disse ideene, som synes å ha tverrpolitisk støtte i regionen, fortjener økt oppmerksomhet – også utenfor Rogaland. Som representanter for tre nasjonale næringsklynger samt landets største næringsforening vil vi uttrykke vår støtte til utspillene om Sokkeldirektoratet.

Les også

Enorm interesse for norske havvindutbygginger

Les også

Tør du si nei til 750 milliarder, Erna?

Les også

Vår tids moderne skattejakt

Om kort tid legger Olje- og energidepartementet fram stortingsmeldingen om energipolitikken. Vi håper at regjeringen har merket seg ideene om et nytt Sokkeldirektorat og har med dette i meldingen. Uansett bør tanken utvikles ytterligere.

Den nye framtiden til havs handler blant annet om leting etter verdifulle havbunnsmineraler. Og akkurat nå pågår den første konsesjonsrunden for havvind, vi skal ta ledelsen i en ny industri. Mange har ambisiøse planer om offshore havbruk som kan representere et kvantesprang for havbruksnæringen. Et annet stort kapitel er marin bioprospektering; letingen etter genetiske og biologisk nyttige molekyler i havets organismer, som kan bli fiskefôr, dyrefôr og menneskeføde. Gass fra undergrunnen kan på dagens offshoreplattformer bli reformert til hydrogen med CO2 pumpet tilbake til havbunnen i evigvarende deponi. Alt dette er krevende – men mulig.

Ingen motsetning

Bransjene og initiativene trenger ikke å stå i motsetning til hverandre. For eksempel kan områder som er regulert til havvind konfliktfritt også planlegges for offshore havbruk, slik som for Utsira Nord hvor Fiskeridirektoratet har foreslått et overlappende område for havbruksnæringen med havvind. Potensialet er enormt for næringer som godt regulert kan utfylle hverandre. Med tenksom forvaltning kan verdiene mangedobles og avkastning på våre felles havområder økes.

Vi snakker om gigantiske arealer som kan utnyttes til det beste for landets økonomi og arbeidsplasser. Og ikke minst for klodens klima med bærekraftig forsyning av mat, mineraler og energi.

De ulike særinteressene vil komme til å fylle debatt-flatene med sine synspunkter. Da trengs et myndighetsorgan som evner å se det brede bildet, uavhengig av alle parter.

Eventyrlige perspektiv

I denne omfattende prosessen trenger vi et myndighetsorgan som er bredt akseptert og respektert, som har et kunnskapsbasert perspektiv og opptrer tverrsektorielt. Som er vant til forvaltning av arealer basert på sameksistens.

Perspektivene for næringsutvilkling til havs er eventyrlige.

Men forvaltningen må være nøktern og realistisk. Nøytral og profesjonell. Sokkeldirektoratet kan være svaret.

Publisert: