Rogfast vil samle næringslivet i Rogaland

SAMFERDSEL: Endelig fikk vi bekreftet at myndighetene nå har sikret gjennomføringen av Rogfast. Dette vil bety mye for næringslivet i fylket vårt. I alle år har nemlig Boknafjorden delt Rogaland i to. Den har skapt en avstand som har begrenset mulighetene for næringslivet i fylket.

Rogfast vil samle Rogaland til et næringslivsfylke. Kårstø-anlegget (bildet) vil da plutselig ligge «like nord for Stavanger, skriver innsenderen.
  • Tiril Fjeld
    Daglig leder Haugaland Næringspark
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Når Rogfast kommer vil det være kort vei fra Randaberg til Bokn, før en ender opp på Haugalandet. Rogaland vil endelig kunne fungere som ett flott fylke, der næringslivet i sør og nord vil kunne stå samlet, dra nytte og synergier av hverandre på en helt ny måte.

Det er sikkert flere på sørsiden av fjorden som ikke er helt kjent med at Rogaland i dag har Norges største næringsområde. Haugaland Næringspark ligger på Gismarvik i Tysvær, midt i en sterk industriregion, med kort vei til Kårstø-prosessanlegg og Hydro Karmøy, like ved E-134, hovedveien mellom vest og øst, og ved det som om få år blir «like nord for Stavanger», den nordre tunnelmunningen for Rogfast.

Plass- og kraftkrevende industri

Haugaland Næringspark er en industripark på hele 5.000 dekar, ferdigregulert for areal- og energikrevende industri. Det er godt tilrettelagt med infrastruktur og det jobbes aktivt med å tiltrekke industri som blant annet storskala datasentre, batteriproduksjon og hydrogenproduksjon. Næringsparken har havneanlegg med stor dypvannskai like ved Norges mest trafikkerte skipsled og kort vei til det Europeiske markedet. Parken har rikelig tilgang på fiber og kraft, og industrigassen fra Kårstø passerer forbi på sin vei mot kontinentet.

Datasentre, batterifabrikker og hydrogenproduksjon, og for annen energikrevende industri, er tilgang på store mengder kraft en viktig faktor. Statnett planlegger en ny kraftlinje som fra 2026 vil sikre tilførsel av hele 500MW med grønn energi til Haugalandet og Gismarvik. Haugaland Næringspark vil i årene fremover hele tiden kunne holde tritt med de stadig økende energi-behovene fra industrien og de nye næringene.

Felles arbeidsmarked er vinn-vinn

I fjor høst inngikk også Statkraft en samarbeidsavtale med Haugaland Næringspark og avtalen er et symbol på hvilke muligheter de ser i nettopp Rogaland. Det statlige energiselskapet har fokus på overgangen til fornybar energi, og har en samarbeidsavtale med Haugaland Næringspark på et område på 550 dekar som de nå tilrettelegger for storskala datasentre. Statkraft solgte et tilsvarende område i Skien i fjor til Google. Det vil også være godt med plass til andre store datasentre også, gjerne i synergi med andre steder i fylket og landet.

Haugaland Næringspark er bare ett eksempel på hvilke enorme muligheter som nå vil åpnes opp for næringslivet i Rogaland med Rogfast. Fremover vil det ikke lenger være naturlig – eller hensiktsmessig – å tenke på Rogaland som to ulike næringsregioner, nord og sør for Boknafjorden. Det ligger en rekke ulike muligheter i sør og i nord, men noen av dem vil bare kunne realiseres fullt ut gjennom tettere samarbeid. Det er rikelig med kompetanse på begge sider av fjorden, som kan utfylle hverandre og gi økt konkurransekraft. Rogaland er for lite til at ikke næringslivet i større grad får jobbet tettere sammen. Rogfast vil minske avstanden, samle regionene og fri oss fra innstilte ferjeavganger. Nå kan Rogaland endelig bli ett næringslivsfylke!

Publisert: