Mange har lyst til å bue ut Fylkesmannen, men er det lurt?

FORVALTNING: Saken om naustet til sauebonden på Sør-Bokn og striden rundt Biltema på Forus får flere til å ta til orde for å ribbe Fylkesmannen for makt. Her skal jeg gi en forklaring på hvorfor det ikke er veien å gå.

Hovedgrunnen til at Biltema ikke fikk lov til å være en vanlig Biltema-butikk med fullt sortiment, skyldes i hovedsak regler som kommunene aktivt har deltatt i utarbeidelsen av, og som er endelig vedtatt av fylkeskommunen. Det blir derfor feil å skyte på Fylkesmannen.

Debattinnlegg

  • Christian Wedler
    Kommunestyrerepresentant i Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Det pågår en debatt om Fylkesmannen rolle og myndighet. Media har belyst flere klageavgjørelser som mange er uenig i. Særlig oppmerksomhet har avgjørelsen som Fylkesmannen fattet etter en klage fra en nabo til sauebonden på Sør-Bokn. Nå skal Fylkesmannen vurdere saken på ny etter nye politiske runder og en ny naboklage. Næringsforeningen i Stavanger har belyst en rekke innsigelsessaker som viser flere innsigelser i saker som det er lett å være uenig i.

Flere folkevalgte har lansert det de mener er løsningen på klageavgjørelser og innsigelser de ikke støtter. De ønsker å ribbe Fylkesmannen for makt, og redusere Fylkesmannen innflytelse. Ved første øyekast høres det tilforlatelig ut, men dette er ikke en god løsning på en vanskelig problemstilling.

Fotballregel til irritasjon

For tiden pågår det en intens debatt om hands-reglene i norsk og internasjonal fotball. Hands-reglene er vedtatt av flere ulike organ i fotballverden. Irritasjonen rundt hands-reglene er vanligvis størst dersom regelen har ført til noe negativt for eget lag, men det er også en generell uro over et regelverk som påvirker spillet negativt.

Slik er det også med klageavgjørelsene og innsigelsene fra fylkesmennene. Vi som er for at sauebonden skal få beholde naustet sitt på Sør-Bokn, eller vi som er for at Biltema skal få selge hele sortimentet på Forus, er mest opprørt over klageavgjørelsene og innsigelsene. Men det blir for enkelt. Til sammenligning har ingen av dem som er imot hands-avgjørelsene på fotballbanene, eller hands-reglene generelt, foreslått å ta bort dommeren fra fotballbanen. Men det er det som nå foreslås med fylkesmennene.

Fotballdommerne skal først og fremst ivareta sikkerheten til spillerne på banen og sørge for en rettferdig fotballkamp. Fylkesmennene skal ivareta rettssikkerheten til innbyggerne, i blant annet plan- og bygningssaker. I tillegg skal de sørge for at kommunene og fylkeskommunene overholder de regler som de selv har vedtatt, og overholder de regler som storting og regjering har vedtatt.

Skal vi rive et naust?

Det er ikke slik at noen hos Fylkesmannen en dag satte seg ned med et kart og lette etter et naust som de ville rive. Fylkesmannen fikk saken på sitt bord etter en klage fra en innbygger. Denne hyttenaboen mente, og mener så vidt jeg forstår, at hans rettigheter ikke blir ivaretatt i de politiske vedtak som godkjenner naustet. Jeg har ikke satt meg nok inn i hyttenaboens klage til å kunne si noe om hva som er rett eller galt her. Det er heller ikke mitt poeng.

Jeg heier på bonden og håper at han får beholde naustet sitt, men dersom det er i strid med rettighetene til en innbygger, vil jeg selvsagt at rett skal bli rett. Det eneste jeg vet er at «noen» må finne ut hva som er rett eller galt. Denne «noen» er i saker etter plan- og bygningsloven Fylkesmannen. Vi bør være enige om at det er et godt prinsipp at en uavhengig instans ser på saken, dersom en innbygger mener at hans eller hennes rettigheter er overkjørt av en kommune.

Hvem har laget reglene?

For å sammenligne med hands-reglen og «dumme» hands-avgjørelser; flere av de «dumme» innsigelsene som fylkesmennene har dømt «kampene» etter, er regler som kommunenes og fylkeskommunenes selv har vedtatt. Hovedgrunnen til at Biltema ikke fikk lov til å være en vanlig Biltema-butikk med fullt sortiment, skyldes i hovedsak regler som kommunene aktivt har deltatt i utarbeidelsen av, og som er endelig vedtatt av fylkeskommunen.

Dersom kommunene eller fylkeskommunene stadig er uenig med innsigelsene/avgjørelsene, bør en først og fremst se på de reglene og føringene en selv har vedtatt at fylkesmennene skal avgjøre sakene etter. Dersom det er føringer og regler fra Stortinget eller regjering, bør en heller gå i rette med disse enn å krangle med eller jage vekk dommeren.

Det er ikke slik at noen hos Fylkesmannen en dag satte seg ned med et kart og lette etter et naust som de ville rive. Fylkesmannen fikk saken på sitt bord etter en klage fra en innbygger.
Publisert: