Regjeringen skyver leverandører av varme ut i kulda

DEBATT: Mens regjeringen betaler ut milliarder i støtte til husholdninger som bruker strøm, pålegger den landets varmeleverandører å kompensere sine kunder av egen lomme. Det skaper både usikkerhet og uforutsigbarhet om fremtidig fjernvarmesatsing.

«Felles for alle selskapene er at de bruker strøm til å pumpe det varme vannet rundt i rørsystemene som distribuerer varmen til kundene – og at marginene er under press», skriver Trygve Tomren-Berg.

Debattinnlegg

 • Trygve Tomren-Berg
  Trygve Tomren-Berg
  Daglig leder, Norsk Fjernvarme
Publisert: Publisert:

Den overraskende forskjellsbehandlingen er ikke bare vanskelig å forstå. Den slår også beina under et spesielt viktig energi- og klimatiltak som myndighetene gjennom Enova i flere år har stimulert til: Utbygging av infrastruktur for fjernvarme i byer og tettsteder over hele landet – et tiltak som utnytter lokal varme til både å avlaste strømnettet og kutte klimagassutslipp.

I takt med at stadig større deler av samfunnet elektrifiseres, er tiltak som fjernvarme avgjørende for å avlaste strømnettet når det trengs som mest – om vinteren. Da er det paradoksalt at nettopp varmeselskapene rammes nettopp da.

Forskjellsbehandlingen av strøm- og varmekunder er resultatet av en midlertidig ordning, men regjeringen har kommet med forsikringer om at lignende ordninger kan benyttes også senere. Med dette skaper regjeringen usikkerhet og uforutsigbarhet om fremtidig fjernvarmesatsing. Det får både banker og investorer med seg.

Det er uforståelig og uklokt av regjeringen å snu opp ned på rammevilkårene for en hel næring i løpet av en desemberhelg.

Pålagt å kutte en halv milliard

Som kjent har Stortinget vedtatt at staten skal betale en del av husholdningenes strømregning for desember, januar, februar og mars. Det skjer ved at strømkundene får redusert regning fra strømleverandøren, og så kompenserer staten strømleverandøren. Den samlede statlige kompensasjonen vil ifølge regjeringen utgjøre rundt 8,9 milliarder kroner.

Også alle husholdningskunder med fjernvarme får redusert sin regning, har regjeringen og stortinget bestemt. Forskjellen er bare at staten ikke plukker opp regningen. Regjeringen pålegger i stedet fjernvarmeselskapene å ta kostnaden for priskuttet selv – totalt rundt en halv milliard kroner.

Dobbel negativ effekt

Samtidig som fjernvarmeselskapene må kompensere kundene fra egen lomme, sliter flere små fjernvarmeselskaper selv med høye strømregninger.

En rekke fjernvarmeaktører bruker nemlig strøm til store varmepumper og midlertidige elkjeler i produksjonen. Disse aktørene treffes dermed av en dobbel negativ effekt: De må redusere prisen til sine kunder, samtidig som de må betale dekke egen høy strømregning. For mange går ikke dette regnestykket opp.

Selskaper som unytter andre varmekilder operer også i et marked hvor energiprisene generelt er høye. Felles for alle selskapene er at de også bruker strøm til å pumpe det varme vannet rundt i rørsystemene som distribuerer varmen til kundene – og at marginene er under press.

Bundet av strømprisen

Energiloven fastslår at prisen som fjernvarmekundene betaler i områder med tilknytningsplikt, aldri skal være dyrere enn strøm. I praksis betyr det at en hel næring har kontrakter som er knyttet til spotprisen på strøm. Når strømprisene er lave, som i 2020, får derfor fjernvarmeselskapene svært lite betalt. Mange fjernvarmeselskaper gikk dermed med underskudd i 2020.

Når strømprisene er høye, som nå, tjener varmeselskapene penger – men får også høyere kostnader fordi deres strømregning og andre energikostnader også stiger. Denne dynamikken er velkjent for alle som investerer i fjernvarme.

Norsk Fjernvarme mener det er både uforståelig og uklokt av regjeringen å snu opp ned på rammevilkårene for en hel næring i løpet av en desemberhelg. Dette kunne vært unngått hvis strøm- og varmekunder ble kompensert på samme måte.

Isteden opplever vi nå en forskjellsbehandling som slår beina under et langsiktig mål: å avlaste kraftnettet når det trengs som mest.

Les også

 1. Fjernvarme er ikke lønnsomt for Lyses kunder

 2. Fjernvarme flere ganger dyrere enn varmepumper

 3. – Fjernvarme er et verktøy til å få ned klimagassutslippene

Publisert:
 1. Debatt

Mest lest akkurat nå

 1. Her slo lynet ned i natt

 2. Byfjordtunnelen var stengt på grunn av gjenstand i veibanen

 3. – Lyses overskudd bør brukes på næringslivet

 4. Åpner nye E 39 mellom Mandal og Kristiansand i starten av november

 5. Fire unge menn tiltalt for kidnapping og ran

 6. Oljearbeiderforbund trekker seg fra Arendalsuka