På tide med fugleøy i Mosvatnet

DEBATT: Det var sannelig på tide at Naturvernforbundet kom offentlig på banen, i form av et leserinnlegg her i avisen, om etablering av en fugleøy i Mosvatnet i Stavanger. Jeg er så inderlig enig i at det er på høy tid å få øya etablert i det unike fuglereservat som Mosvatnet utgjør.

«Det forrige flertallet jobbet iherdig å få på plass Naturvernforbundets ønskedrøm, og vi lyktes. Prosjektet var i gang, men ble altså stoppet av dagens politiske flertall», skriver tidligere gruppeleder i Venstre Per A. Thorbjørnsen.

Debattinnlegg

 • Per A. Thorbjørnsen
  Tidligere gruppeleder for Stavanger Venstre
Publisert: Publisert:

Det er en naturmiljømessig skam at prosjektet nå igjen er ute av prosjektporteføljen til kommunen. Jeg er i likhet med styreleder Hallgeir Langeland og daglig leder Erik Thoring i Naturvernforbundet enig i at det er særdeles skuffende at dagens politiske flertall har lagt prosjektet på is. Men så klarer de å lire av seg følgende setning: «Verken den foregående eller nåværende flertallskoalisjon har evnet å gjennomføre, til tross for at det er politisk flertall for tiltaket.»

Da kan jeg gi følgende opplysninger:

 • 1. Jeg fikk, en stund ut i forrige kommunestyreperiode, klar tilbakemelding fra Naturvernforbundet i Rogaland at en fugleøy i Mosvatnet fortsatt sto høyt på ønskelisten.
 • 2. I kommunes budsjett for 2018 – la flertallspartiene (Høyre, Frp, Venstre, KrF, Sp og Pp) inn 2 millioner kroner ekstra til skjøtsel av friområder. I kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU) i januar 2018 tok de samme partiene initiativ til at midlene skulle brukes til etablering av den nevnte fugleøya.
 • 3. I en orienteringssak til KMU skriver kommunedirektøren vedr. vedtaket i 2018: «På bakgrunn av dette vedtaket har direktøren satt i gang et nytt forprosjekt for etablering av en permanent fugleøy i Mosvatnet. Årene 2021–2030 er også utpekt av FN som tiåret for restaurering av økosystemer, som passer godt med dette forprosjektet.» Vi var med andre ord i gang med etableringen.
 • 4. Så skjer det merkelige, det nye flertallet (Ap, FP, R, MDG, SP, SV) velger å ikke videreføre prosjektet.

Helt meningsløst

Det forrige flertallet jobbet iherdig å få på plass Naturvernforbundets ønskedrøm, og vi lyktes. Prosjektet var i gang, men ble altså stoppet av dagens politiske flertall.

Men det tar ikke helt slutt der. Det samme flertallet vil også arbeide for en ny familiepark i Texaslunden, det store grøntområde mellom turstien rundt Mosvatnet og Madlaveien. Et område for biologisk mangfold og rekreasjon. Det er helt meningsløst å bygge område ned og etablere en aktivitetspark til flere millioner kroner. Her bør også Naturvernforbundet komme på banen.

140 fuglearter

Mosvatnet må trygges som et av byens viktigste rekreasjonsområder og for et rikt fugleliv. Det er registrert nærmere 140 fuglearter i Mosvatnområdet. Vi har et ansvar for vatnet. Oppfordringen er klar: Etabler fugleøya snarest, det er bare å ta pengene som er avsatt til en ny aktivitetspark i Texaslunden.

Jeg håper inderlig at Naturvernforbundet tar til motmæle mot dagens politiske flertall, eller er de så klistret til SV og MDG at det bare er Frode Myrhol i Folkets Parti de våger å legge skylden på?

Publisert:
 1. Debatt
 2. Natur
 3. Naturvernforbundet
 4. Per A. Thorbjørnsen
 5. Frode Myrhol

Mest lest akkurat nå

 1. To personer er siktet for brannen på Dale

 2. Dekk­grossist fra Sand­nes run­der milli­arden – kjøper opp svensk sel­skap

 3. Moped­ulykke i Eiger­sund – lettere skadet

 4. Ny mann pågrepet etter Hana-knivstikkingen

 5. Slakter spesielt to Viking-spillere: – Ikke levert i nærheten

 6. Hyl­gråt da Viking-drøm­men ble knust. Nå er han proff i ut­landet