Ap skal rydde opp i Høyres fastlegekrise

DEBATT: Det haster med å ansette flere fastleger og sørge for at de får rimelig arbeidstid og -forhold.

«Ap har hvert år siden 2017 i sine alternative budsjetter foreslått å styrke tilskuddet til fastlegeordningen», skriver Torstein Tvedt Solberg og Sverre Uhlving.

Debattinnlegg

  • Torstein Tvedt Solberg
    Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Sverre Uhlving
    Medlem kommunestyret i Stavanger (Ap)
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Fastlegene er grunnmuren i det norske helsevesenet. Vi har i Norge dyktige, erfarne og ansvarsbevisste fastleger og befolkningen har i spørreundersøkelser svart at de har stor grad av tillit til sin fastlege.

Fastlegeordningen er på mange måter «gullet» i den norske helsetjenesten. Fastlegene har til nå i stor grad vært stabile og har trives med jobben sin og fulgt sine pasienter over tid. Kontinuitet og tilgjengelighet er en viktig del av denne suksessen. Fastlegene behandler 9 av 10 av de som henvender seg til helsevesenet og vurderer hvem som har behov for videre undersøkelser og behandling. De styrer derfor mye av ressursbruken i helsevesenet. Uten en fungerende fastlegetjeneste vil spesialisthelsetjenesten bli overbelastet.

Utarme det offentlige

Det er stor fare for at helprivate tilbud vil øke sterkt og bli et tilbud for de som kan betale. Dette vil utarme det offentlige helsevesenet og «stjele» midler og personell. Vi vet av erfaring, spesielt fra USA, men og etter hvert fra eget land, at økt privatisering fører til mer overforbruk av helsetjenester og ofte feil prioritering.

I følge KS (kommunenes sentralforbund) står100.000 innbyggere nå uten fastlege og 600.000 har i 2020 måttet bytte fastlege mot sin vilje.
Andelen eldre øker. De har større behov for helsetjenester. Samtidig har fastlegene blitt pålagt stadige nye oppgaver, særlig ved samhandlingsreformen, uten en tilsvarende ressurstilførsel.

Fastlegeordningen er på mange måter «gullet» i den norske helsetjenesten.

Statistikk fra Legeforeningen viser at én av tre fastleger er over 55 år, og at det er få søkere til ledige hjelmer. Fastlegene har ei gjennomsnittlig arbeidsuke på 56 timer, 25 pst. jobber mer enn 62 timer og 10 pst. jobber 75 timer i uken. Dette er altfor mye! Det rapporteres at hver tiende fastlege ønsker å slutte og 8 av 10 av landets kommuner melder nå om store problemer med å rekruttere fastleger. Dette gjelder også store byer som Sandnes og Stavanger som tidligere ikke har hatt rekrutteringsproblemer. Mange kommuner tilbyr derfor forskjellige rekrutteringstiltak for å få ansatte i ledige hjemler. Noen har også vært nødt til å øke basistilskuddet, selv om dette er et statlig ansvar.

Går for seint

Dette er en lenge varslet krise og nåværende regjering har etter vedvarende press kommet med en opptrappingsplan. Noen tiltak er iverksatt i år, men det går altfor seint. Arbeiderpartiet har hvert år siden 2017 i sine alternative budsjetter foreslått å styrke tilskuddet til fastlegeordningen.

Arbeiderpartiet vil ved et regjeringsskifte sørge for en bedre statlig finansiering av fastlegeordningen ved å øke basistilskuddet til fastlegene vesentlig. Vi vil også legge til rette for at nyutdannede leger, i alle fall i oppstarten, kan være fastlønte. Mange unge leger ønsker ikke å sette seg i milliongjeld for å kjøpe en fastlegehjemmel.

Trenger ny regjering

Det haster med å ansette flere fastleger og sørge for alle fastleger får rimelige arbeidstid og -forhold. Fastlegekrisa er enda en viktig grunn for at vi trenger en ny regjering.

Publisert: