Skolene i Stavanger mangler systemer for massevarsling

SKOLE: Kommunedirektørens forslag til budsjett verken omtaler eller har penger til varslings -og beredskapsmuligheter, selv om samtlige skoler i byen (utenom Kristianslyst) mangler dette.

Kommunedirektøren har funnet penger til både gratis SFO, skolemat og nynorskrobot. Men når skal sikkerhet for barna våre prioriteres?

Debattinnlegg

  • Merethe Handegaard-Scheie
    Merethe Handegaard-Scheie
    Ansatt i stavangerskolen
Publisert: Publisert:

Alle våre beredskapsplaner i stavangerskolen mangler det viktigste punktet, hvordan få gitt beskjed til alle ansatte og alle elever dersom det skjer noe? Vi har ikke engang en manuell ringeklokke som virker. Planer er greit nok, men de vil i virkeligheten ikke fungere i praksis da vi mangler det aller viktigste, en måte å varsle på. Vi minnes nesten ukentlig om at det andre steder i landet skjer alvorlige situasjoner i og rundt både skolebygg i nærmiljø.
Det er ufattelig for oss som jobber i skolen at skoleeier tør å overse dette!

Dette må prioriteres

Ansatte og skoleledere har nå meldt avvik og varslet i snart 10 år og ingenting skjer. Alle har meldt inn tjenestevei, og alle får svar i alle ledd om at noen jobber med det. Hvem er de- og hvorfor når ikke meldingene deres fram til kommunedirektøren? Det er ingen tvil om at ansvaret ligger hos ordfører, men for at ordfører og kommunestyret skal prioritere dette, må dette stå øverst på prioriteringslisten som kommer fra nettopp kommunedirektøren.

I forarbeidet til budsjettforslaget melder lederne i de ulike virksomhetene i kommunen inn behov til sin fagsjef, som igjen prioriterer og melder videre til sin direktør, som igjen prioriterer og melder videre til kommunedirektøren.
Det hadde vært interessant å vite hvor dette behovet forsvant på prioriteringslisten, slik at det aldri når budsjettbehandlingen i kommunen.
Skolene får beskjed om å lage beredskapsplaner, vi har tilsyn av miljørettet helsevern, skriver avvik, og vi er i ferd med å legge bak oss snart to år med daglig beredskapsarbeid.

Penger til andre ting

Når en leser kommunedirektørens forslag til budsjett er det ingen tvil om at det finnes penger til dette. Det er fremdeles penger til både gratis SFO og skolemat, og jeg ser kommunen også skal kjøpe inn en nynorskrobot, hva nå det enn måtte være, men det er altså ikke penger til sikkerhet for barna våre. Forstå det den som kan.

Nå skal ordfører og kommunestyret drøfte seg fram til nytt forslag til budsjett, og vi har fått en regjering som skal jobbe for «folk flest». Nå håper jeg snart noen forstår alvoret i dette, slik at skolene er forberedt den dagen noe skjer.

Publisert: