Sats mer og bredere på hoved­rednings­sentralene!

KRONIKK: Hoved­rednings­sentralene må få ut­vikle seg videre som fag­miljøer og fag­ressurs for hele beredskaps­apparatet – også inter­nasjonalt.

«Få er klar over hvilken rolle de to hoved­rednings­sentralene i Bodø og Stavanger spiller for å berge liv og helse over et svært stort ansvarsområde», skriver professor Odd Jarl Borch og lektor Rune Elvegaard. Her det nye redningsshelikopteret SAR Queen.

Debattinnlegg

 • Odd Jarl Borch
  Professor, Nord universitet
 • Rune Elvegaard
  Lektor, Nord universitet/Nordland fagskole
Publisert: Publisert:

I disse dager feirer Hoved­rednings­sentralene i Norge (HRS) sitt 50 årsjubileum (ett år forsinket; red.mrk.). Få er klar over hvilken rolle de to hoved­rednings­sentralene i Bodø og Stavanger spiller for å berge liv og helse over et svært stort ansvarsområde. Hoved­rednings­sentralene leder og koordinerer alle typer rednings­aksjoner på land og sjø, og i luften.

Står du fast på en fjelltopp, er det redningslederne ved Hoved­rednings­sentralen som koordinerer arbeidet med å få deg ned. For landredning delegeres arbeidet som regel til politiet, men Hoved­rednings­sentralen har det overordnede ansvaret.

Er du som skipper «i ei knipa» og holder på å reke på land med en fiskebåt eller et cruiseskip? Det er hoved­rednings­sentralene som kaller ut redningshelikoptre, båter og det som ellers er tilgjengelig av ressurser for å evakuere og berge liv.

Trenger du råd om hva du skal gjøre i en kritisk situasjon, er redningslederne tilgjengelig døgnet rundt i et tett samarbeid med stabene på maritim radio. De kan guide deg til trygg havn. Dette er personell som er lommekjent i sitt søk- og redningsområde, som for øvrig strekker seg helt fra Skagerrak, vestover til Jan Mayen og nordover til Nordpolen. De enorme avstandene og begrensede ressurser gjør at det stilles store krav både til fagkunnskap og utstrakte samarbeidsevner.

Samarbeid og utvikling over grensene

Begrensede ressurser krever tett samvirke, ikke minst med våre naboland. Stabene ved hoved­rednings­sentralene jobber hele tiden med å bygge samarbeidsrelasjoner og utveksle erfaringer, mellom etater og over landegrensene.

Ved Nord universitet har vi hatt gleden av å samarbeide med Hoved­rednings­sentralen for Nord-Norge i utviklingen av innovasjonsnettverket ARCSAR (Arctic and North Atlantic Security and Emergency Prepared­ness Network). Her medvirker beredskapsaktører og akademiske institusjoner fra åtte land i Arktis og Nord-Atlanteren, inkludert også Russland og USA. Dette arbeidet ledes av staben ved HRS i Bodø, og har mottatt betydelig støtte fra EUs innovasjonsprogram.

Nord universitet har utviklet et matchende akademisk nettverk med nærmere 30 universitet i regi av paraplyorganisasjonen UArctic. Her kan vi formidle erfaringer, blant annet fra dette nettverket, til alle land og de fleste regionene i nordområdene. Gjennom vårt arbeid med sikkerhets- og beredskapsnettverket har vi også status som observatør i Arktisk råds fagkomité for beredskap, der representanter fra norsk beredskap er godt representert. Her gjør Hoved­rednings­sentralen for Nord-Norge en storartet jobb med å videreutvikle det felles søk- og rednings­apparatet i de arktiske landene, og med å bygge tillit over landegrensene.

Hoved­rednings­sentralene bidrar jevnlig i redningsaksjoner over landegrensene, ikke minst i russiske sjøområder i nord. Dette så vi nylig i i samband med et tragisk båthavari på grensen mellom Norge og Russland. Det nye redningshelikopteret SAR Queen representerer et stort sprang hva angår rekkevidde og utstyr, til glede ikke minst for fiskeflåten i nord. HRS gjennomfører årlige øvelser med våre naboland, ikke minst gjennom Øvelse Barents. Her har Nord universitetet i samarbeid med UiT etablert en tilsvarende øvelse, Students Barents Rescue, med studenter fra våre nærmeste naboer i øst.

Les også

Bli med inn i «verdens beste redningshelikopter»

Les også

Tre nye helikoptertyper er aktuelle for norsk sokkel

For et universitet som har samfunnssikkerhet som en av fire hovedsatsingsområder, legger Nord universitet stor vekt på å utdanne beredskapspersonell med god praksisforståelse. Her er det fantastisk nyttig å ha hoved­rednings­sentralene som fagressurs. Til tross for begrenset bemanning stiller redningsledere og inspektører villig opp for studentene med forelesninger og mentorering i øvelser. Ved NORDLAB, Nord universitets kompetanse­knute­punkt for sikkerhets- og beredskapssamvirke, kan vi gjennom avansert simulatorteknologi koble opp Hoved­rednings­sentralen for Nord-Norge med universiteter i hele Europa og store deler av Asia. Her kan vi gjenskape kritiske situasjoner som studentene kan få prøve ut sin kunnskap på. Dette gir en fantastisk lærings­plattform for alle, og en god for­midlings­plattform for norsk rednings­tjeneste.

Nord universitet er sammen med HRS representert i regjeringens utvalg for å vurdere sikkerhet og beredskap knyttet til cruiseaktiviteten i nord. Her ser vi at det er behov for ytterligere innsats både hva angår beredskapskompetanse ombord i fartøyene, og mer kunnskap om risiko i nordområdene. Her må det bygges kunnskap, og en må styrke formidlingen av denne, ikke minst til rederier og sjøfolk.

Trenger mer

Det er derfor svært viktig at hoved­rednings­sentralene også får utvikle seg videre som fagmiljøer og som fagressurs for hele beredskapsapparatet. Blant annet er det viktig at HRS får muligheter til å analysere og bygge kompetanse ut fra alle de redningsaksjoner de er involvert i, og å spre denne, blant annet gjennom akademia og målrettede øvelser. Et offentlig utvalg foreslo for noen år siden et analysesenter ved Hovedredningssentralen for Nord-Norge. Siden har lite skjedd.

En passende gave fra regjeringen til 50-årsjubilanten ville være å få etablert dette analyse­senteret med de nødvendige formidlings­kapasiteter, til glede for alle som er opptatt av god beredskap i Norge, og ikke minst for alle oss som er avhengige av denne beredskapen.

Les også

Beredskapsminister Monica Mæland (H): «All grunn til å feire et halvt hundre år med å sikre liv og helse»

Les også

Jan-Petter Helgesen: «Grov bom av justis- og beredskapsministeren»

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Burde vært bedre

 2. – Alle våpnene var ikke lovlige. Så ærlig må jeg være

 3. Statsministerens kon­tor kan ha brutt enda flere lover og regler

 4. Vidar Nisja har fått ny jobb

 5. Her starter Stangeland Maskin arbeidet med ny E39 gjennom Lyngdal

 6. Huset deres har vunnet arki­tektur­pris: – Plan­løsningen fungerer vel­dig bra for oss