Hva med alkohol og arbeid?

KRONIKK: Forebygging er billigere, så hvorfor gjør vi ikke mer av det på arbeidsplassen når det gjelder alkohol?

Ledere står bak 54 prosent av situasjoner med drikking i norske arbeidsmiljøer, de ansatte bak 19 prosent og eksterne bak 27 prosent.

Debattinnlegg

 • Åsa Ingrid Sjøgren
  Åsa Ingrid Sjøgren
  Rådgiver, KORUS Stavanger – Kompetansesenter region vest Stavanger
Publisert: Publisert:

Alle vinner på å tenke forebygging og tidlig tiltak, også med tanke på avhengighet av alkohol. Bevisstgjøring om drikkekulturens betydning, at den ansatte får hjelp så tidlig som mulig, helst før problemet har vokst seg stort, gir gevinst ikke bare for den enkelte ansatte, det er en stor fordel for virksomheten og samfunnet generelt.

Én av ti ansatte i enhver bedrift er «risikodrikkere». Det viser tall fra studien Workplace Interventions preventing Risky alcohol Use and Sick leave (2019) fra WIRUS ved UiS.

Såkalt «moderat risiko»

Funn viser at noen sosiodemografiske faktorer går igjen. Særlig stor risiko for å havne i denne gruppen er unge, single, barnløse menn med lavere utdanning. Det er likevel viktig å påpeke at bildet er mer nyansert enn som så.

94 prosent av dem som i studien defineres som «risikodrikkere», har det som kalles en moderat risiko. Det betyr at de drikker litt mer enn det Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler. Varsellampene lyser ikke rødt, men gult.

Denne moderate risikoen er verdt å merke seg. Forskning viser at så lenge man befinner seg i «moderat risiko», kan enkle tiltak – som en time hos fastlegen eller en tur innom bedriftshelsetjenesten – bidra til at en faktisk reduserer alkoholforbruket og unngår å utvikle et problematisk forbruk. Det å bli bevisst på egen alkoholbruk og reflektere over det kan i seg selv være med på å endre alkoholvanene.

Ledere legger til rette

Samtidig som funn viser at 11 prosent av arbeidstakere drikker risikofylt, viser tall at det oftest er ledere som initierer alkoholrelaterte situasjoner: En artikkel fra WIRUS-studien viser at det er arbeidsgivere som organiserer og tilrettelegger for over halvparten, 54 prosent, av arbeidsrelaterte drikkesituasjoner med ansatte. 19 prosent av de arbeidsrelaterte drikkesituasjonene initieres av ansatte, mens eksterne aktører står for 27 prosent.

Det er selvsagt ikke så vanskelig å forestille seg hvorfor det er slik. Ledere forventes å legge til rette for fellesskap i jobbsammenheng, julebord og sommerfester, og ikke minst være godt vertskap for eksterne samarbeidspartnere. Her har alkohol fått en sentral plass.

Men: Både nasjonal og internasjonal forskning viser at sykefravær og sykenærvær (å gå på jobb selv om man er syk) relatert til alkohol, er svært kostnadskrevende for både arbeidsgivere og samfunnet. Ansatte som drikker mer, har økt sannsynlighet for redusert arbeidsevne. Det er vanskelig å si eksakt hva dette koster arbeidslivet, men 1,1 milliarder kroner er et anslag som gis i en samfunnsøkonomisk vurdering av Steen, Bjøro og Ibenholt (2018).

Målet er å være «føre var»

Helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) er lovpålagt alle bedrifter og virksomheter, tydelig nedfelt i arbeidsmiljøloven. Målet er å være «føre var», fange opp utfordringer før det blir et problem. Vi tilbringer mange timer på jobben, det er en stor del av våre liv. Her kan den ansatte få hjelp så tidlig som mulig ved ulike arbeidshelseutfordringer som gir fysiske plager eller stress eller når man står i fare for å få lengre sykefravær. Forebygging og tidlig innsats for å unngå risikabelt alkoholkonsum hos ansatte harmonerer godt med HMS-arbeidets formål.

Bedriftshelsetjenesten har en viktig rolle i virksomhetens generelle HMS-arbeid, men det er klare føringer på hva tjenesten skal bistå med, og hva den ikke skal gå inn i. Et eksempel på noe som er uaktuelt, er undersøkelse av livsstilshelse. Som sjekk av blodtrykk, søvn og rusmiddelbruk. Dette skal ordnes hos fastlegen.

I WIRUS-studien påpeker de fleste ansatte i bedriftshelsetjenesten at for høyt alkoholbruk blant ansatte er en folkehelseutfordring. Likevel er situasjonen i dag at bedriftshelsetjenesten som oftest ikke blir koblet på før den ansatte har utviklet et alkoholproblem som trenger omfattende tiltak.

Det klassiske er at problemet da har blitt for omfattende. Det kan også ha skjedd så mye uheldig i jobbsammenheng at arbeidsgiver ikke orker mer, og bare ønsker å kvitte seg med den ansatte. I tillegg er kanskje også forholdet til familie, nettverk, og arbeidskollegaer også ødelagt. Tiltakene som da settes i gang, kommer for sent, og det er for lite for å komme situasjonen i møte.

Når er alkoholbruk en privatsak som sorterer under den enkeltes livsstilsvaner, og når er det riktig at arbeidsgiver engasjerer seg? Hvordan kan vi bruke forskningsresultater om alkoholbruk på en måte som sikrer at flere får hjelp og støtte tidlig?

Hva kan vi gjøre?

Forskningsresultater fra blant annet WIRUS-studien underbygger gevinstene av å fokusere på alkoholforebyggende arbeid i virksomheter. Mulighetene til å jobbe med forebygging og tidlig innsats i bedriften er flere:

 • Tydelige regler for bruk av alkohol i jobbsammenheng er et godt sted å starte.
 • Bedriften kan utarbeide en ruspolicy som tar sikte både på å forebygge og tidlig hjelp.
 • En diskusjon mellom ledere og ansatte i bedriften rundt «hvordan vi vil ha det», og å få kjøreregler/ruspolicy ned på papiret, vil kunne skape trygghet både for de ansatte og ledelsen.
 • Bedre oversikt over drikkesituasjoner ansatte møter i jobbsammenheng vil kunne øke bevisstheten til alle ansatte.

Skal 2022 bli året der vi tør å bry oss mer, også på arbeidsplassen?

Publisert:
 1. Alkohol
 2. Sykefravær
 3. Arbeidsliv
 4. Forskning
 5. Universitetet i Stavanger (UiS)

Mest lest akkurat nå

 1. Kilder: - Østenstad blir Braut Haalands «pengemann»

 2. Måkenachspiel etter Gladmaten

 3. Styreleder i Stavanger-hotell tiltalt for skattefusk

 4. Konflikt hos Kverneland - ansatte jobber for halv maskin

 5. Milliongebyr til Bli Vakker, Blush og Coverbrands etter Black Week

 6. Kristoff trygt i mål etter søkkvåt tempo: – Det er i morgen Touren starter for meg