Vi må fortsette å bygge firefelts motorveier mellom norske byer

DEBATT: Selvfølgelig trenger vi trygge firefelts motorveier mellom de største byene i Norge. Dette burde vært på plass for flere tiår siden.

Til Rogaland og Agders fortvilelse ser det ut som at E39 mellom Sandnes og Mandal blir utsatt og nedskalert.

Debattinnlegg

  • Kristoffer Harald Nagell-Dahl
    Kristoffer Harald Nagell-Dahl
    Sandnes Frp
Publisert: Publisert:

Møtefrie firefelts motorveier er en nødvendig utgiftspost på statsbudsjettet, en nødvendig investering for å bygge landet for fremtiden. De fleste vet at Fremskrittspartiet i alle år har vært en pådriver for å øke bevilgningene til vei. I regjering fikk Frp gjennomslag for den største økningen i bygging av firefelts motorveier noensinne. Frp, sammen med Høyre, var godt i gang med å bygge landet, men nå registrerer vi at Ap/Sp-regjeringen varsler kutt i veibygging, reduserte fartsgrenser og redusert kvalitet.

Tomme festtaler

E39 mellom Sandnes og Mandal, som vi har ventet på i flere 10-år, blir nå nedskalert og utsatt på ubestemt tid. Og selvfølgelig uten innkreving av bompenger. Bare noen få politiske partier ønsker faktisk å prioritere veibyggingen, men heldigvis viser Fremskrittspartiets gjennomslag i Solberg-regjeringen seg i form av en nesten dobling av samferdselsbudsjettet og et taktskifte i hvordan vi bygger veier i Norge.

Norge er i en særstilling i verden der flertallet i parlamentet ikke ønsker å prioritere trygge firefelts motorveier. Det hjelper lite å si i festtaler i valgkampen at partiet ønsker å prioritere veibygging når dette ikke blir fulgt opp i Stortinget eller i regjering. Dette ser vi klart og tydelig i disse dager når Ap og Sp-regjeringen finner første anledning som byr seg til å kutte i veibevilgningen. Til Rogaland og Agders fortvilelse ser det ut som at E39 mellom Sandnes og Mandal blir utsatt og nedskalert.

Tenk at denne veien kunne blitt bygget på 12 år som firefelts motorvei, men det glapp dessverre ut av hendene på oss ved skifte av regjering til Arbeiderpartiet og Senterpartiet med støtte av Sosialistisk Venstreparti. I tillegg til god sikkerhet er god fremkommelighet viktig for innbyggere og næringsliv. Derfor bør bygging av firefelts motorveier mellom de største byene i Norge ses på som en investering og ikke bare en utgift. Slike motorveier vil bidra til at næringslivet halverer sine reisetider, og det gir millioner av kroner spart som kan gå til å trygge arbeidsplasser og videreutvikle bedriftene våre.

Bygger vei stykkevis og delt

Det er gjort beregninger om at investeringer i motorveier mellom de største norske byene gir fire ganger så mye tilbake til samfunnet i form av reduserte transportkostnader og tidsbruk. Og ikke minst, færre skadde og drepte på norske veier. I Solberg-regjeringen fikk Frp gjennomslag for å opprette veiselskapet Nye Veier og at veiene mellom de største byene i Norge minimum skal være møtefrie firefelts motorveier. Veiselskapet Nye Veier er 100 prosent eiet av den norske stat og skal, som konkurrent til Statens vegvesen, bygge motorveier raskere og billigere.

Det er nå bevist at selskapet har innfridd det som var intensjonen og spart skattebetalerne for milliardbeløp. Vi får mer vei for pengene. Men dessverre har Ap/Sp-regjeringen varslet at de skal se på organiseringen av hvordan veier blir bygget i Norge. Kommer regjeringen til å avvikle veiselskapet Nye Veier, som den tidligere har sagt? Dette kan fort resultere i at vi går tilbake til hvordan vi bygget veier da Ap og Sp satt i regjering sist: stykkevis, delt og med kostnadssprekk.

Ap/Sp-regjeringen bevilger mindre til vei og skattebetalerne får mindre vei for pengene. Dette er dårlig nytt for vanlige folk og for næringslivet.

Publisert: