Ønsker en versjon hvor trehusene er ivaretatt

DEBATT: I Aftenbladets leder «Å bevare seg til fant» 18. oktober antydes det at politiske flertallet i Utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) skyver vern av trehusbyen foran seg for å si nei til hva som foreslås i stedet.

«Hvis vi skal tillate rivning hver gang en tilstandsrapport konkluderer med at «betydelig vedlikehold må påregnes», hadde vi fort vært noen 1000 trehus fattigere», skriver Thomas Bendiksen. Striden står om to trehus i et kvartal ved Spilderhauggata på Storhaug.

Debattinnlegg

 • Thomas Bendiksen
  Representant i Utvalget for by- og samfunnsutvikling, nestleder i Eiganes og Våland kommunedelsutvalg (MDG)
Publisert: Publisert:

Hadde vedtaket blank sagt nei til hele prosjektet, kunne det kanskje ha vært hold i påstanden. Aftenbladet vet derimot godt at flertallet i UBS ønsket prosjektet velkommen, men i en versjon hvor trehusene er ivaretatt.

Det kan umulig, verken for Aftenbladet eller utbyggere, være en overraskelse at Stavanger kommune ønsker å bevare samlingen av trehus, så lenge husene er i en slik stand at det kan la seg gjøre. At det er dyrere å bevare enn å rive og bygge nytt? Jo, det er det selvfølgelig stor sannsynlighet for, men ønsket om å bevare trehusene i Stavanger er jo langt fra ny politikk.

Strekke seg langt

Retningslinjene for trehusbyen er nemlig ganske tydelige på at man skal strekke seg langt for å bevare bebyggelsen: «Den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen skal søkes bevart og områdenes særpregede miljø skal sikres og videreutvikles.» Flertallspartiene har også vern av trehusbyen i sin politiske plattform.

Det er urovekkende hvis vi legger oss på en linje hvor en tilstandsrapport med noen TG2 feil og som konkluderer med at «Sett utifra et samfunnsøkonomisk perspektiv, er det ikke økonomisk forsvarlig å ta vare på boligen», alene forsvarer rivning. Skulle vi kun lagt til grunn slike tilstandsrapporter, hadde veien til rivning vært kort for mange av salgsobjektene på Våland, Kampen og Storhaug. Det er der hvor blant annet vi politikere kommer inn. Vi skal sikre at alle hensyn og samfunnsperspektiv blir ivaretatt, ikke kun utbyggers iver for mest mulig utnyttelse.

Unike helhetlige samlingen

Man kan naturligvis argumentere for at akkurat disse omtalte husene i Spilderhauggata ikke er en fryd for øyet, slik de fremstår i dag. Slik er det dessverre fortsatt med mange trehus i byen, men Stavanger kommunes brosjyre «Ta vare på sjelå» viser gode eksempler på vellykkede «før og etter»-prosjekter. Styrken ved trehusbyen er for MDG den unike helhetlige samlingen vi har i byen.

Hvis vi skal tillate rivning hver gang en tilstandsrapport konkluderer med at «betydelig vedlikehold må påregnes», hadde vi fort vært noen 1000 trehus fattigere. Bare i kommende møte i UBS er forslag om å rive tre trehus på sakskartet. Tillater vi den slags i hvert møte, reduserer vi trehusbyen drastisk på få år. En slik helhetlig og langsiktig byutvikling er det heldigvis ikke politisk flertall for, selv om det alltid finnes en god begrunnelse for at nettopp dette prosjektet bør gi rom for rivning.

Les også

 1. Å bevare seg til fant

 2. – Slå ring om tre­hus­byen

 3. – Bevaring og fortetting – ja takk, begge deler

 4. – Fortetting bare i småhusområdene gir ikke en bærekraftig byutvikling

 5. – Kommuneplanen i Stavanger forsterker ulikheter

Publisert:
 1. Debatt
 2. Byutvikling

Mest lest akkurat nå

 1. Viking dropper sesongkort – innfører helt ny ordning

 2. Nord-Jæren: 119 nye smittetilfeller

 3. Derfor vil de ikke vaksinere seg

 4. Dette bør du vite om «glattå»

 5. Resultatene i stor fedmestudie overrasker forskerne. Kjell Vidar Moland ble 65 kilo lettere

 6. Regjeringen vil skjære gjennom ved korona­krangel på Nord-Jæren