Hold kollektivtrafikk-suksessen levende

DEBATT: Kollektivtrafikken er en suksesshistorie. Økt offentlig satsing har gitt flere reisende, som igjen har gitt høyere billettinntekter.

– Den svenske staten gir ekstra pandemistøtte til kollektivtrafikken og holder tilbudet uendret. Det bør også regjeringspartiene og SV tenke når statsbudsjettet nå ferdigforhandles, skriver Jon Stordrange og Jofri Lunde.

Debattinnlegg

 • Jon Stordrange
  Adm. direktør i NHO Transport
 • Jofri Lunde
  Næringspolitisk sjef i NHO Transport
Publisert: Publisert:

Summen av offentlig støtte og billettinntekter har gitt grunnlag for en gradvis styrking av kollektivtilbudet over hele landet. Politikerne har sammen med kollektivselskapene og operatørene utviklet en god spiral til glede for alle.

Ennå vet vi ikke hvordan mobilitetsbehovet vil utvikle seg.

Litt rask konklusjon

Aftenbladet hadde på lederplass 13. november en god beskrivelse av hvordan pandemien har rammet alle de store byområdene i Norge. Vi mener imidlertid at avisen er litt rask når den konkluderer:

«For kollektivselskapene betyr dette behov for grundige analyser og å satse på mer fleksible løsninger. Når pandemien skaper varige endringer i samfunnet, må kollektivselskapene tilpasse seg. Hvis ikke kommer ikke passasjerene tilbake.»

Vi er enige i at tilbudet må tilpasses det nye reisemønsteret når pandemien er over, og vi vet hvordan økt bruk av hjemmekontor og netthandel vil påvirke reisemønsteret.

Ennå vet vi ikke hvordan mobilitetsbehovet vil utvikle seg. Pandemien er fortsatt iblant oss, og det er stigende smitte i mange deler av landet. Det er fare for at lokale eller sentrale myndigheter igjen ber oss holde oss unna kollektive løsninger av smittevernhensyn. I tillegg vil mange gjøre det på eget initiativ.

Analyser gjort av Stakeholder viser at for hver prosents økning i offentlig støtte til kollektivtrafikk med buss, har antall reisende økt med 1,46 prosent på landsbasis. Det er en betydelig merverdi per støttekrone. I Rogaland har antall busspassasjerer økt med 41 prosent siden 2008.

På Vestlandet er fylkeskommunale ferjer og hurtigbåter svært viktig for befolkningen. Dette er relativt kostbart i forhold til busstransport. Heller ikke disse tilbudene bør bli skadelidende fordi fylkeskommunene må tilpasse kostnaden til fallende billettinntekter.

Ekstra pandemistøtte

I Stockholm var man forberedt på å tilpasse rutetilbudet til en ny situasjon, men politikerne ombestemte seg. Inntil de vet hva det nye behovet faktisk er, gir den svenske staten ekstra pandemistøtte til kollektivtrafikken og holder tilbudet uendret.

Slik bør også regjeringspartiene og SV tenke når statsbudsjettet for 2022 nå ferdigforhandles. Hold deres egen suksess levende!

Les også

 1. Når pandemien skaper varige endringer, må kollektiv­sel­skapene til­passe seg

 2. Folke­forskere – van­lige folk – gjør en stor inn­sats for inter­nasjonal forsk­ning

Publisert:
 1. Debatt
 2. Kollektivtrafikk

Mest lest akkurat nå

 1. Uthengt som voldtektsmenn: - Hun har tatt navnene våre og puttet dem ned i gjørmen

 2. Stangeland fikk kontrakt på 330 millioner kroner

 3. Kvinne nektet å bruke munnbind på fly. Politiet måtte gripe inn. Det er ikke første gang.

 4. Kulturlivet er ikkje stengt. Men lørdag kveld var det heilt tomt

 5. Familien prøvde å overtale kvinnen til å ta vaksinen. Men hun sto på sitt

 6. Strømmen i sør over ti ganger dyrere enn i Nord-Norge