Strømpriser – hvem lurer hvem?

DEBATT: Strømprisene er rekordhøye. Som NVE skriver i sin siste ukerapport: «Dette er den høgaste vekeprisen vi har hatt i sørlege Noreg nokon sinne.»

«En globalisert industri flytter dit kostnadene er lavest», skriver Mads Grinrød.

Debattinnlegg

 • Mads Grinrød
  Sivilingeniør, Stavanger
Publisert: Publisert:

Som årsak til dette angis hydrologisk situasjon, priser på brensel som gass og kull og høye CO₂ kvotepriser. På lederplass fredag den 24. sept. skriver Aftenbladet at NVE hevder at priser på strøm i vintermånedene ville vært 3-4 ganger høyere uten utvekslingskabler med utlandet! Her er det vel noen som blir lurt!

Ser vi på vinteren 2020/21 er Norge nettoimportør av kraft først i uke 5 i 2021, ett år siden sist vi nettoimporterte. Nettoimporten i uke 5 var 1,5 prosent av strømforbruket.

Vi importerte litt kraft også i uke 10,13 og 14. Ikke fordi vi måtte, men fordi rimelig kraft var tilgjengelig via utvekslingskablene. Enkel økonomisk teori tilsier at så lenge Norge har produksjonskapasitet og magasinfylling som overstiger innenlandsk forbruk, så ville prisene i et lukket norsk marked vært presset lavt.

Nå ser det heller ut til at vi er prisgitt mantraet med «importer strøm billig – selg dyrt».

Uforutsigbar tilbudsside

Slik er jo ikke situasjonen. Realiteten er at vi er en del av et nord-europeisk kraftmarked. Den opprinnelige tanken bak utenlandskablene var fornuftig, nemlig at vi skulle eksportere overskuddskraft – kraftreserver som ellers ville rent i havet. Det var også slik tidligere at priser og produksjon i Europa var langt mer forutsigbare siden det i hovedsak var etterspørselen som bestemte prisene. Produksjonen i Europa var regulerbar og stabil siden denne i all hovedsak kom fra kull, gass og atomkraftverk. I dag kommer en langt høyere andel fra vindkraftverk, slik at prisen i stor grad blir bestemt fra en uforutsigbar tilbudsside. Når det fremheves at vindkraft er konkurransedyktig på pris og eksempelvis kan supplere 30.000 husstander med strøm, så må noen med fornuften i behold ta med i kostnadskalkylen at det må ligge et kraftverk i stand-by modus som kan fyres opp og gi de samme husstandene strøm en vindstille dag.

Nå ser det heller ut til at vi er prisgitt mantraet med «importer strøm billig – selg dyrt». Magasinfylling i området som NVE betegner NO5, dvs Vest Norge er under minimum magasinfylling for de siste tyve årene. Til tross for dette har Norge fortsatt som nettoeksportør av kraft gjennom årets tørre sommer- og høstmåneder. Senest sist uke nettoeksporterte Norge 18 prosent av kraftproduksjonen. Men allerede midt på sommeren var det tydelig at det gikk feil vei med magasinfyllingen. Når det hevdes fra enkelte hold at strømrasjonering kan bli aktuelt, så er det i høyeste grad en kalkulert risiko fra reguleringsmyndigheten.

Taper vi mer enn vi vinner?

Kraftkrevende metallindustri i Norge lider ikke umiddelbart under høye strømpriser siden industrien har langsiktige kontrakter. Det er imidlertid naivt å tro at Norge over tid vil ha en konkurransefordel slik landet har hatt til nå med hensyn til kraftpriser. Ved neste korsvei vil også langsiktige kontrakter være prisutjevnet med Europa og Norges fordel være borte. En globalisert industri flytter dit kostnadene er lavest. Taper vi mer enn vi vinner? Ser en eksempelvis på Eramet, et fransk selskap med metallurgisk virksomhet på tre steder i Norge, samt et forskningssenter, viser regnskapet for den norske virksomheten i 2018 lønnskostnader på 459 millioner og innbetalt skatt på 195 millioner. Disse 654 millionene som tilflyter det norske samfunnet er verdiskapning utover det rene kraftkjøpet. I tillegg må det antas at Eramet AS kjøper en del lokale varer og tjenester.

Hvem lurte hvem?

Så når etter hvert nye datasentre, batterifabrikker etc. har spist opp det norske kraftoverskuddet, og vi ikke lenger har overskuddskraft å eksportere, men står igjen med høyere strømpriser. Hva har vi da vunnet ved å investere noen titalls milliarder i utenlandskabler istedenfor i det nasjonale overføringsnettet? Så spørsmålet blir: Hvem lurte hvem?

Les også

 1. Syv spørsmål og svar om skyhøye strømpriser

 2. – Skal vi bygge tusenvis av vindmøller for at Facebook og Google skal bli grønnere?

 3. Høyere strømpriser løfter total inflasjon

 4. Sør-Norge har dyrest strøm i Norden

Publisert:
 1. Debatt
 2. Strøm
 3. Elektrifisering
 4. Vindkraft

Mest lest akkurat nå

 1. – Dette ser ut som et skikkelig startskudd for Vassfast

 2. Bil kjørte av veien og havnet i vannet

 3. Strand: – Wirak er redd folke­meningen i Forsand

 4. Viking har solgt 10.000 bill­etter til bronse­kampen

 5. Trener fra Eliteserien klar for lokal klubb

 6. Dansk politi holder fortsatt på nordmannens bil