Rommet er ikke stort nok

DEBATT: Derfor melder jeg meg ut av MDG.

Susanne Heart er valgt inn i fylkestinget i Rogaland for MDG. Hun melder seg nå ut.
  • Susanne Heart
    Susanne Heart
    Fylkestingspolitiker i Rogaland
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vår helseminister Ingvild Kjerkol forplikter i disse dager Norge til en internasjonal pandemiavtale i regi av Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Risikerer vi nå at vår helse-suverenitet gis bort til et overnasjonalt pandemi­håndterings­organ? Og vil det da i praksis bety at det er WHO som bestemmer regler for oss om vaksiner, isolering, karantene og maskebruk fremover?

Norske politikere har kanskje ikke så mye makt som vi tror. Skal vi nå oppgi mer av vår suverenitet slik vi har gjort med strømprisene gjennom Acer? For meg kan det synes som om deler av makten kan ligge i overnasjonale institusjoner.

For mye makt?

Det er nå flere av disse som samarbeider med de største pengeinteressene i verden gjennom såkalte «public-private» samarbeid. Blant annet har Verdens økonomiske forum (WEF) rundt 1000 av verdens største multinasjonale selskaper som partnere. Deriblant teknologiselskaper som Microsoft, Google, Meta/Facebook, og legemiddelselskaper som Pfizer og Moderna.

Får disse selskapene for mye makt gjennom WEF-samarbeidet? Får dette innvirkning på våre daglige liv? Den 13. juni 2019 inngikk FN et partnerskap med WEF. Hvordan påvirker dette vår mulighet til å bestemme selv?

Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å følge de over 12.000 direktiver og forordninger. Vi må tørre å stille spørsmål om dette begrenser vår rett til selvbestemmelse.

Intensjonene er kanskje gode, men hvordan er maktforholdet mellom folkestyret og krefter som kanskje først og fremst styres av egne interesser? Hvor er partiet for de som vil beholde folkestyret, spør jeg.

Ikke aksept

Gjennom pandemien har mange pekt på at den åpne offentlige og brede kunnskapsbaserte debatten har vært redusert fra det vi er vant med. Og at det ikke har vært aksept for å stille spørsmål når myndighetene har sagt at «mRNA-vaksinen er trygg og effektiv». Samtidig er det bare i Norge meldt inn nesten 60.000 bivirkninger.

I januar i fjor skrev jeg kronikken «Media må våkne» i Dagbladet. Siden da føler jeg at jeg, i tillegg til å være folkevalgt i Rogaland, også har blitt en representant og ombudsperson for en gruppe av befolkningen som jeg mener ingen av partiene har klart å ivareta.

Det var på vegne av denne gruppen jeg sendte et åpent brev til daværende statsminister Erna Solberg 1. juli i fjor. Da ba jeg henne pause mRNA-vaksineringen av de yngste gruppene til vi hadde på plass nok sikkerhetsdata. Studien jeg refererte til i brevet ble senere re-publisert. Brevet førte til at folk fra hele Norge tok kontakt med meg i håp om at jeg kunne representere deres stemme. Noen gråt av takknemlighet.

Jeg mener at folk trengte noen som snakket på deres vegne, og at gruppepresset for å ta mRNA-vaksinen innskrenket den reelle valgfriheten. Mange følte seg presset og kanskje mobbet og truet. Vi ble kalt for «utskudd som kunne bli slått ned som ubetydelige» av daværende kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i VG. Dette opplevde jeg som mer trist for selve demokratiet enn for meg.

Ikke i harmoni

Rollen jeg har hatt i det siste ser ut til å ikke være i harmoni med å være medlem i MDG. Rommet er ikke stort nok. Jeg kan derfor ikke lenger representere partiet. Dette selv om min politiske retning ikke har endret seg nevneverdig siden jeg i 2013 oppdaget dette nye partiet som nektet å «være med på spillet», og som ville ha systemendring, mer lokalt forankret demokrati og som plasserte mennesket og naturen i sentrum.

Jeg mener at vi trenger en styrking av folkestyret gjennom desentralisering, i motsetning til det som synes som en stadig sterkere sentralisering av reell makt. Jeg har derfor vært med å starte den politisk nøytrale interesseorganisasjonen Folkestyret. Friheten som demokratiet gir, er viktig for meg, uavhengig av politisk tilhørighet, og den må ikke tas for gitt.

Jeg vil fortsette i mine verv som folkevalgt fram til valget høsten 2023, i godt samarbeid med mine venner i MDG og folkevalgte i andre partier, men da som parti-uavhengig og fri sjel.

Publisert: